Gemeente Gemeente Lennik

Nachtwinkel

Een nachtwinkel is een winkel die voldoet aan volgende voorwaarden:

- de netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²

- er mogen geen andere activiteiten uitgeoefend worden dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen

- de winkel moet op duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" dragen

- de winkel moet zich houden aan de volgende sluitingsuren: 7 uur tot 18 uur.

In de gemeente Lennik wordt afgeweken van deze sluitingsuren: nachtwinkels mogen niet langer open zijn dan tot 1 uur 's nachts.

Er wordt ook een jaarlijkse belasting van 1000 euro geheven op de uitbating van nachtwinkels. Onderaan deze pagina, kan je de betreffende reglementen raadplegen.