Gemeente Gemeente Lennik

Nieuw fietspad verwelkomt fietsers in Lennik!

Frans Van der Steenstraat en Frans Luckxstraat terug open

Langs de  beide kanten van de Frans Van der Steenstraat werd een fietspad aangelegd in rode asfalt. Dit loopt door in de Frans Luckxstraat waar het een aansluiting maakt met het fietspad richting Ellingen/Halle.

Er werd gekozen voor een aanleg in rode asfalt omdat dit erg vlak is en weinig trillingshinder veroorzaakt. Het gaat hier om rode asfalt die tot in de massa gekleurd is, de kleur kan niet afslijten. De rode kleur valt goed  op en dit is beter voor de verkeersveiligheid.

Samen met de aanleg van het fietspad werd ook het kruispunt met de Frans Van der steen en de Frans Luckxstraat veiliger gemaakt.

Het distributienet werd ondergronds gebracht en de gemeente investeerde in nieuwe energiezuinige LED verlichting. Deze nieuwe openbare verlichting wordt gedimd tussen 24u en 5u wat  een extra energiebesparing  oplevert.

De aanleg gebeurde in samenwerking met Haviland  en werd uitgevoerd door de aannemer Pevenage.

 
Afwerking - oplevering:

De straat is terug open voor het verkeer, er moeten wel nog een aantal zaken afgewerkt worden:

- plaatsen van verkeerseilanden in de Frans Van der Steenstraat  (snelheidsremmers)

- plaatsen van verkeerseilanden  aan de geschilderde parkeervakken

- aanplant van bomen / groenaanleg

- kleinere afwerkingen door aannemer