Gemeente Gemeente Lennik

Nieuw participatieplan: Lennik werkt samen met jou aan Lennik 2030!

Wil jij meedenken over plannen, projecten, acties voor Lennik, of heb je zelf een idee om onze gemeente leuker, aangenamer of beter te maken? Dan laten we jou mee aan zet via www.lennikaanzet.be! Vandaag lanceren we onze nieuwe structuur en werking, en ook de website ziet er nu anders uit.
 

Wat is Lennik aan Zet?

Sinds 2019 hebben alle inwoners in Lennik inspraak in het beleid. We organiseerden on-en offline momenten onder de naam “Lennik aan zet”.

Deze participatiemomenten werkten als funderingen voor het opbouwen van ons meerjarenbeleidsplan. Samen met jullie kwamen we binnen de beleidsdoelstellingen tot concrete actieplannen waarbij jullie nu opnieuw inspraak krijgen. Zo kozen we reeds nieuwe straat- en winkelnamen, brachten we de lokale handel in kaart ...


Wat is er nieuw?

Onze samenleving evolueerde de afgelopen tijd enorm op vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie. Om mee te gaan in deze trend, hebben wij ook de werking van onze adviesraden herbekeken.

Vanaf vandaag werken we in onze gemeente rond 3 platformen: Mens, Omgeving en Vrije Tijd. Om de toekomstplannen van Lennik 2030 vorm te geven, luisteren we naar de mening van de mens die onze gemeente door en door kent! Dat is niemand minder dan jij, als inwoner of trouwe bezoeker van Lennik.


Het platform?

De doelstelling van de nieuwe aanpak is een laagdrempelig, aantrekkelijk en aangepast model creëren waarbij jij je, net als onze andere inwoners, zoveel mogelijk aangesproken voelt. Via de 3 platformen kan je mee denken of mee doen. Door dit nieuwe model concretiseren we de visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesorganen.

Via www.lennikaanzet.be kan je je steeds vaker laten horen over het beleid, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak.

Gepubliceerd op do 24 sep 2020