Gemeente Gemeente Lennik

Nieuwbouw gemeentelijke basisschool ‘t Rakkertje

De gemeente Lennik trekt de huidige omgevingsaanvraag voor de nieuwbouw van gemeenteschool ’t Rakkertje in en wil, in nauw overleg met alle betrokkenen, werken aan een optimaal ontwerp op vlak van mobiliteit, schaal en duurzaamheid dat kadert in een brede toekomstvisie.

Begin 2019 organiseerde de gemeente Lennik een infomarkt in de school waar de plannen van de huidige omgevingsaanvraag toegelicht werden. Hieruit zijn een aantal interessante voorstellen naar boven gekomen die Lennik graag verder wil uitdiepen:

Mobiliteit

  • veilige en betere fietspaden door meer samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer
  • mobiliteitsprotocol waarbij de school focust op efficiënte en duurzame mobiliteit
  • optimale inrichting omliggende gemeentewegen

 Ruimtelijke impact

  • oplossingen om de ruimtelijke impact op de buurt zo laag mogelijk te houden

De gemeente Lennik trekt daarom de huidige aanvraag in en zal op zoek gaan naar een nieuw ontwerp rekening houdend met bovenstaande voorstellen. De verdere ontwikkeling van de gehele site zal gebeuren in het kader van een gebiedsgericht plan (RUP Eizeringen) dat een participatieve toekomstvisie omhelst voor de ruimere omgeving. Daarnaast loopt de bemiddeling met de buren verder aangezien nog geen consensus is bereikt.

De uitgebreide informatie over dit project kan je onderstaand nalezen in het communicatierapport. Je kan dit rapport onderaan de pagina ook downloaden.