Gemeente Gemeente Lennik

Nieuwe vaccinatiecampagne in Vaccinatiecentrum Strijland vanaf najaar 2022

De Vlaamse overheid besliste om de bevolking (18 en ouder) uit te nodigen voor een bijkomende boosterprik in het najaar van 2022. Deze ‘herfstprik’ is nodig om opnieuw op het hoogste niveau beschermd te zijn tegen COVID-19.

Vaccinatiecentrum Strijland zal alle inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal die een bijkomende boosterprik willen, inenten.

Simon De Boeck, burgemeester Gooik: “Momenteel zijn we in het Vaccinatiecentrum Strijland de nodige voorbereidingen aan het treffen. Het is de bedoeling om vanaf 12 september opnieuw operationeel te zijn en mede dankzij de vele medewerkers en vrijwilligers, opnieuw te vaccineren.”

De nieuwe vaccinatiecampagne zal gelijkaardig aan de vorige campagne verlopen. De bevolking zal stap voor stap uitgenodigd worden.

De voorgestelde afspraak moet telkens bevestigd worden, zoveel als mogelijk digitaal. Momenteel is het nog niet mogelijk om een afspraak te maken dus contact opnemen heeft nog geen zin.

Inwoners die intussentijd een vaccinatie nodig hebben, kunnen nog steeds terecht in de huisartsenpost Eizeringen op het tweewekelijks vaccinatiemoment.


We hopen dat heel wat Pajotten op de uitnodiging voor de bijkomende boosterprik ingaan. Zo kunnen we met een extra bescherming het najaar ingaan.

  • Contact callcenter: 02/211 35 35 ma – woe – vrijdag 9u-12u
    • Uitzonderlijk op vaccinatiedagen: donderdag 28 juli en 11 en 25 augustus van 9 tot 12 uur en van 16.30 uur tot het einde van het vaccinatiemoment (uiterlijk 19 uur).
  • vaccinatie@gooik.be
  • www.vaccinatiecentrumstrijland.be
Gepubliceerd op do 15 sep 2022