Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van gewijzigde verkeer-parkeersituaties, hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • Vernieuwen wegmarkeringen

Maandag 21 augustus start Trafiroad met het vernieuwen van de wegmarkeringen. Ze starten in Eizeringen en werken zo het volledige grondgebied af.
Voor 1 september zullen alles schoolzones alvast afgewerkt zijn.
 • Asfalteringswerken op N282 geven centrum Lennik mooie opknapbeurt

Naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe asfalt op de Alfred Algoetstraat zal de doortocht door Lennik centrum in augustus belemmerd zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant deze zomer over een afstand van 400 meter grote asfalteringswerken in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik op de Alfred Algoetstraat (N282).

Waar werken ze? 

 • Markt / Alfred Algoetstraat (N282) in Sint-Kwintens-Lennik vanaf het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat tot en met het kruispunt met de Frans Van der Steenstraat en de Kroonstraat, over een afstand van 400 meter. 

Wanneer? 

 • Vanaf maandag 7 augustus tot eind september 2023. 

Wat houden de werken in? 

 • Deel 1 - Hoppinpunt en randwerken: 7 augustus tot eind september
 • Deel 2 - Asfalteringswerken (afsluiting van de doortocht): 7 augustus tot 31 augustus
 • Deel 3 - Verbeteren oversteekplaats Zavelstraat: augustus
 • Deel 4 - Aanpassingen kruispunt Gustaaf Van der Steenstraat: september 

Parkeren en bereikbaarheid? 

 • De werken aan de bushalte (deel 1) aan de kant van de Markt starten na het kermisweekend. De wekelijkse markt verschuift dat weekend naar het A. Massiusplein.
 • De Alfred Algoetstraat wordt tijdens de asfalteringswerken (deel 2) volledig afgesloten van de Gustaaf Van der Steenstraat tot en met de Frans Van der Steenstraat. Er geldt in de volledige werfzone een parkeerverbod.
 • Woont u op een oneven huisnummer? Dan bent u bereikbaar vanaf de markt via oversteekplaatsen die zullen ingericht worden over de werfzone. Met uitzondering van de bushalte, zullen de voetpaden niet opgebroken worden.
 • Tijdens de aanpassingen aan het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat (deel 4) wordt het kruispunt volledig afgesloten voor verkeer van en naar Gaasbeek. Verkeer op de Markt / Alfred Algoetstraat blijft wel mogelijk.
 • Het huisvuil wordt door de aannemer opgehaald voor de deur en naar de verzamelpunten gebracht, in samenspraak met Intra Dura. 

Hinder voor weggebruikers? 

 • Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder tijdens de werken. Zij kunnen zich blijven verplaatsen langs de werfzone.
 • Openbaar vervoer: buslijnen 65, 141, 142, 144, 160, 162, 164, 165 en 502 ondervinden hinder tijdens de werken. Kijk op www.delijn.be/routeplanner voor actuele informatie over de hinder en omleidingen.
  • Opgelet! Tijdens de werken in augustus zal de bushalte 'Lennik Markt' niet kunnen bediend worden door De Lijn. In september zal er in de buurt van de markt een tijdelijke halte voorzien worden. 
  • de omleidingen van De Lijn werden in kaart gebracht en vind je hieronder in de bijlagen.

Er gelden enkel omleidingen voor gemotoriseerd verkeer tijdens deel 2 en deel 4 van de werken: 

 • Deel 2 (asfalteringswerken):
  • Lokaal verkeer: omleiding via de Frans Van der Steenstraat, Diepenbroekstraat, Jan Baptist Van der Lindenstraat, Lindendreef en Gustaaf Van der Steenstraat.
   • Er geldt een tijdelijke circulatie om ‘Lennik Markt’ te kunnen blijven bereiken. Deze omleiding loopt via de Hendrik Ghijselenstraat, de Albert Vanderkelenstraat en de Schoolweg.
  • Verkeer van en naar Halle: omleiding via de Gustaaf Van der Steenstraat, Oudenaaksestraat, Postweg en Zwarte Molenstraat.
  • Doorgaand en zwaar verkeer: omleiding via de Edingsesteenweg en Assesteenweg (N285), Ninoofsesteenweg (N8) en Schapenstraat. 

 • Deel 4 (kruispunt Gustaaf Van der Steenstraat):
  • Lokaal verkeer: omleiding via de Winkelstraat in Gaasbeek.

Updates en actuele info zijn te allen tijde te lezen op https://wegenenverkeer.be/lennik.

Vragen over deze werken kunnen gesteld worden via meldpuntwegen.be

Bewonersbrief met plan werken in bijlage.

 • Fluvius plant belangrijke nutswerken langs N285 Assesteenweg vanaf juni 2023

Netbedrijf Fluvius start vanaf 1 juni 2023 belangrijke nutswerken langs de N285 Assesteenweg, vanaf het transformatorstation van Elia, langsheen de N8 Ninoofsesteenweg in Eizeringen, tot aan het industrieterrein in Ternat ter hoogte van het afrittencomplex met de E40.
 
Via de nutswerken, die worden uitgevoerd door aannemer Waas-Tech, versterkt en vernieuwt Fluvius de elektriciteitsnetten in de regio. Verouderde delen van het elektriciteitsnet worden vervangen en waar nodig worden nieuwe of zwaardere kabels aangelegd.
 
Alle info rond de impact van deze werken en omleidingen lees je op https://www.lennik.be/fluvius-plant-belangrijke-nutswerken-langs-n285-assesteenweg
Gepubliceerd op ma 21 aug 2023