Gemeente Gemeente Lennik

Lennik ziet u zitten

Zoek tussen 6 en 11 oktober de stoel van Huis van het kind Pajottenland in Lennik, neem een foto op de stoel en stuur deze naar info@huisvanhetkindpajottenland.be. Wie weet val jij in de prijzen!

IN HET OOG, IN HET HART

Iedereen heeft zijn kleine en grote eigenaardigheden. De ene praat met zijn hond, de andere heeft last van zelfvertrouwen of is zo ongeduldig dat een te lange wachtrij hem hysterisch maakt. Sommigen hebben het moeilijk om sociale regels te herkennen, horen stemmen of zijn angstig voor een wereld die niet de hunne is…

Eén ding staat vast: iedereen is uniek en daarom (buiten)gewoon interessant.
Ook als je psychisch kwetsbaar bent. Als je erkend wordt om wie je werkelijk bent en als het geen taboe is om te praten over mentale kwesties, kan je gewoon jezelf zijn en werken aan je mentale veerkracht. Daarom vinden we het belangrijk dat de maatschappij een positieve boodschap geeft aan mensen die aan hun veerkracht werken met de slogan IK ZIE U ZITTEN. Wanneer ik zie u zitten van start gaat, komt een stoelententoonstelling langs. Deze stoelen zijn allemaal gemaakt door organisaties die zich bekommeren om ons welzijn. Elke stoel is anders en alles kan. Met de stoelen geven we letterlijk iedereen zijn eigen plekje, een comfortabele plek waar je op je gemak kan zijn.

In het Pajottenland heeft deze campagne al gelopen in enkele gemeenten, of zijn gemeenten nog van plan ermee van start te gaan. Daarom wil ook huis van het kind zijn steentje bijdragen in deze stoelententoonstelling.

De bedoeling is dat huis van het kind Pajottenland naar de toekomst toe meer zal focussen op veerkracht bij onze kinderen en onze ouders, aldus coördinator huis van het kind Annelore Pappaert.

Meer info via www.huisvanhetkindpajottenland.be of de facebookpagina van huis van het kind

Meer info over ik zie u zitten via www.ikzieuzitten.be

Gepubliceerd op di 06 okt 2020