Gemeente Gemeente Lennik

Vraag je subsidie voor afkoppelingswerken aan bij Fluvius

Op 1 januari 2021 droeg de gemeente haar rioleringsstelsel over aan Fluvius (Riobra). Door de krachten te bundelen met de andere gemeenten en Fluvius, staan we sterker om het waterbeheer versneld te verbeteren.

Een nieuwe aanvraag voor een rioolaansluiting? Premie voor gescheiden afvoersysteem? Of een verstopping op het openbaar domein melden? Sinds 1 januari is Fluvius jouw aanspreekpunt!

Premie gescheiden afvoersysteem

Water is kostbaar. Daarom wil Fluvius er samen met jou zinvol en zuinig mee omspringen. Fluvius noemt dit ‘Rationeel WaterGebruik’ (RWG) en koppelt daaraan een interessante premie.

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om afvalwater efficiënter te zuiveren, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat bij jou niet het geval, maar wil je er toch in investeren? Dan belonen we je duurzaamheid met een premie.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op www.fluvius.be/premie-gescheiden-afvoersysteem of bel onze Infolijn: 078 35 35 34.

De aanvraag voor de afkoppelingspremie dient rechtstreeks aangevraagd te worden bij Fluvius en dit via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-gescheiden-afvoersysteem

Indien je reeds een aanvraag hebt ingediend bij de gemeente na 1 januari 2021 dien je deze opnieuw in te dienen bij Fluvius.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie moet voortaan met het online formulier gebeuren op de website van Fluvius : https://www.fluvius.be/nl . Indien dit niet mogelijk is, dient dit schriftelijk te gebeuren met het aanvraagformulier, per post (Fluvius – Klantendienst – RWG; Gouverneur Verwilghensingel 32; 3500 HASSELT) of per mail (RWG@fluvius.be).

Zodra je een conforme keuring overgemaakt heeft aan Fluvius heb je recht op de gemeentelijke premie in het kader van de afkoppeling van regen- en afvalwater. Dit voor zover eveneens voldaan is aan de voorwaarden die vastgelegd werden in het ‘Premiebesluit bescheiden afvoersysteem op privédomein’, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van Lennik d.d. 27 januari 2021.  Dit reglement kan je raadplegen op https://www.lennik.be/producten/detail/321/reglementen. De premie bedraagt € 500,00  (forfaitair) en is onafhankelijk van bewezen kosten.

Aanvraag aansluiting riolering

Wil je graag een nieuwe aansluiting voor riolering aanvragen? Of je bestaande aansluiting verplaatsen of afsluiten, een bijkomende aansluiting aanvragen of een gracht laten inbuizen? Dan kan je dat makkelijk online doen. Kijk hiervoor op www.fluvius.be/aansluiting-riolering.

Storing of ander probleem?

Klik hier voor meer info.

Gepubliceerd op do 22 jul 2021