Gemeente Gemeente Lennik

Oproep vrijwilligers voor vaccinatiecentra

De opstart van de vaccinatiecentra is in volle groei. Een hele organisatie waarbij we jouw hulp steeds kunnen gebruiken. Om de werking op alle gebied vlot te laten verlopen zijn wij steeds op zoek naar vrijwilligers met verschillende profielen.

Hieronder vind je alvast de profielen waarnaar wij op zoek zijn. Het merendeel van het personeel dat noodzakelijk is, dient een medische achtergrond te hebben. Maar daarbuiten hebben wij ook nog heel wat logistieke en administratieve ondersteuning nodig .

In het kort is dit hoe wij de werking van het vaccinatiecentrum (VC) zien:

 • start is voorzien begin maart 2021, einde van de vaccinatieperiode september ’21 of vroeger, vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.
 • het centrum werkt 7/7 met blokken van twee maal 4 uur. Er is dus de mogelijkheid van één (4u) of twee blokken (8u) per dag te werken. Die blokken kunnen zowel in de voor-, de namiddag als de avond zijn.
 • minimaal 14 dagen vooraf moet je je dagen en blokken doorgeven.
 • in totaal moeten er in een vaccinatiecentrum gemiddeld 70.000 vaccinaties toegediend worden


Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger

Kan jij je in één van de gezochte profielen vinden, dan kan je je via onderstaande link aanmelden.

Voor “actieve” (=professioneel in loondienst of als zelfstandige) verpleegkundigen:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWDL4Z5C0S3KAGqsFGFNDvRZHZnwZBArcSOiFvrFsVUREFGUDVITU1RNzNQVU82NTFFVjFRTFlOOC4u

Andere vrijwilligers:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWDL4Z5C0S3KAGqsFGFNDvRZHZnwZBArcSOiFvrFsVUMkQyQUQ5WVNQNE1FTVhIQ084SlFNUzc5Ti4u

Op basis van die aanmeldingen zal dan nadien een selectie gemaakt worden, waarna je van het resultaat op de hoogte gebracht zal worden. Bovendien wordt er een reservelijst aangelegd.


Administratieve en logistieke vrijwilligers

Stewards

Stewards zullen instaan voor het vlot verloop van het hele gebeuren.

Taken waaraan je jou kan verwachten zijn:

 • voorhoofdtemperatuur afnemen bij de bezoekers
 • controleren of mondmaskers gedragen worden, de handen ontsmet worden en of de social distancing gerespecteerd wordt
 • de mensen wegwijs maken
 • ontsmetten van de stoelen in de wachtruimt
 • niet medische vragen beantwoorden


Onthaalmedewerkers

Onthaalmedewerkers zullen oa. instaan voor:

 • de controle van de identiteit, de afspraak en de inschrijving bevestigen
 • naam vaccin noteren (bij 2e afspraak)
 • doorverwijzen van de burger naar juiste vaccinatielijn (op basis van kleuren)
 • afspraak voor een tweede inspuiting 3 weken nadien


Medewerkers voor een callcenter

Medewerkers voor een callcenter, die de vele telefonische vragen van de inwoners kunnen beantwoorden.

Vereisten waaraan voldaan moet worden:

 • Goede communicatieve vaardigheden zijn hier een meerwaarde
 • Enige kennis van software zoals Office is ook een pluspunt


Medisch geschoold personeel

Voor Medisch geschoold personeel rekenen wij op sollicitaties van:

Medisch administratieve medewerkers

Deze personen zijn verantwoordelijk voor:

 • controleren of burger in de juiste vaccinatielijn is (o.b.v. 1 ste vaccin)
 • overlopen van een vragenlijst (bevraging naar allergieën en eventuele allergische reacties op voorgaande vaccinaties)
 • bij twijfel wordt er overlegd met de aanwezige geneesheer
 • registratie van de vaccinatie in Vaccinet en in Sharepoint

Vereisten waaraan voldaan moeten worden zijn:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • beschikken over medisch-verpleegkundige kennis voor het kunnen inschatten van risico’s en contra-indicaties
 • gebonden zijn aan het beroepsgeheim

Komen hiervoor zeker in aanmerking: verpleegkundigen, kinésitherapeuten, bachelor in de dieetleer, studenten verpleegkunde, studenten geneeskunde


Vaccinators

Deze persoon heeft als eigenschappen:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • geven van informatie over het vaccin en de mogelijke nevenwerkingen
 • beschikken over medisch-verpleegkundige kennis
 • bevoegd zijn om te vaccineren

Komen zeker in aanmerking: artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen met een diploma van voor 2018 ( dit kunnen ook vrijwilligers, gepensioneerden, studenten en stagiairs zijn, op voorwaarde dat ze over eenzelfde professionele- of opleidingsachtergrond beschikken)

Komen in aanmerking na een opleiding: tandartsen, apothekers en kinesisten


Apothekers

Apothekers zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vaccins die zullen toegediend worden.

Komen eveneens in aanmerking: artsen, apotheekassistenten, tandartsen, artsen in     opleiding,  apothekers in opleiding, medische laboranten

Vanuit de Eerstelijnszone Pajottenland en vanuit jouw lokaal bestuur bedanken wij je alvast uit de grond van ons hart voor jullie bereidwilligheid en enthousiasme!

Alleen samen kunnen wij het virus verslaan.

Gepubliceerd op za 23 jan 2021