Gemeente Gemeente Lennik

Oppervlakkige ruimingswerken in het Denderbekken

Tot 15 maart 2023 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de onbevaarbare provinciale waterlopen van 2de categorie in het Denderbekken gebeuren.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Denderbekken

In Lennik wordt tot 15 maart 2023 gewerkt aan volgende waterlopen en waterloopvakken:

  • Keurebeek, nr. B5.100;
  • Klapscheutbeek, nr. B5.106;
  • Kleine Beek, nr. B5.121;
  • Sambre, nr. B5.104.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Denderbekken.

De firma AD bvba, Zauwerstraat 31 te 9270 Kalken zal deze werken uitvoeren. De leidende ambtenaar is ing. Pieter Van Pamel (tel. 02 456 07 26). Kevin Van Campenhout (tel. 02 456 07 24) en/of Stan Vandersmissen (tel. 02 456 07 25) - deskundigen waterlopen - zullen de uitvoering der werken opvolgen. 

Gepubliceerd op wo 15 mrt 2023