Gemeente Gemeente Lennik

Fluvius plant belangrijke nutswerken langs N285 Assesteenweg - fasewissel vanaf 30/6

Netbedrijf Fluvius start vanaf 1 juni 2023 belangrijke nutswerken langs de N285 Assesteenweg, vanaf het transformatorstation van Elia, langsheen de N8 Ninoofsesteenweg in Eizeringen, tot aan het industrieterrein in Ternat ter hoogte van het afrittencomplex met de E40.

Fasewissel van de werken op 30 juni 2023

Sinds 1 juni 2023 is Waas Tech in opdracht van Fluvius bezig met belangrijke nutswerken ter hoogte van de N285 Assesteenweg (fase A). De werken verlopen volgens planning en vanaf 30 juni 2023 zal er gelijktijdig gewerkt worden op fases A, B en C.

Welke bijkomende hinder kan je verwachten?

Fase B (N8/N285) wordt uitgevoerd in open sleuf, de bereikbaarheid blijft gegarandeerd in alle richtingen. De rijweg tussen Eizeringen en Dilbeek zal over een lengte van 400m ingesnoerd worden naar één rijstrook voor elke richting tot en met 25 augustus 2023.

Fase C (N285) wordt grotendeels uitgevoerd met onderboringen, waardoor de bereikbaarheid maximaal gegarandeerd blijft. Er wordt ook hier vanaf 30 juni éénrichtingsverkeer ingesteld, richting E40 tot het kruispunt N285 / Nattestraat, en dit tot en met 15 september 2023.

Meer info?

Voor contact en meer informatie over deze werken kan u terecht op de website www.waas-tech.be.

------------------------

Via de nutswerken, die worden uitgevoerd door aannemer Waas-Tech, versterkt en vernieuwt Fluvius de elektriciteitsnetten in de regio. Verouderde delen van het elektriciteitsnet worden vervangen en waar nodig worden nieuwe of zwaardere kabels aangelegd.

Welke hinder kunnen omwonenden verwachten?

Om de hinder op de N8 en de N285 zoveel mogelijk te beperken worden de werken hoofdzakelijk uitgevoerd tijdens de zomermaanden. De doorgang blijft gegarandeerd tijdens de volledige looptijd van de werken.

Op de N285 komt er tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de E40, en zullen er naargelang de fasering verschillende omleidingen zijn. Over het volledige traject van ongeveer 5,5 kilometer zal één rijstrook, inclusief het fietspad, worden afgesloten. Voor fietsers komt er een fietsomleiding in beide richtingen en ook de bussen van De Lijn krijgen omleidingsroutes.

Langs de kruispunten wordt, waar mogelijk, gewerkt met onderboringen om de bereikbaarheid maximaal te garanderen. Voor een vlotte afwikkeling van het verkeer zal de nodige werfsignalisatie aanwezig zijn. De werken vatten volgens onderstaande fasering aan op 1 juni en zullen afgerond zijn eind november.

  • Fase A (juni-augustus): uitvoering van de werken op de N285 vanaf het kruispunt met de N8 tot en met het kruispunt N285 / Terlindestraat-Kerkstraat.
    • Vanaf 1 juni treedt het éénrichtingsverkeer in vanaf de Ninoofsesteenweg tot aan het kruispunt met de Terlindendreef (Delhaize). De fietsers dienen hier ook de omleiding te volgen. Tot 1 juli blijft tweerichtingsverkeer mogelijk tussen de Terlindendreef en de oprit van de E40.
  • Fase B (juli-augustus): in juli worden de werken uitgevoerd op de N8 vanaf het transformatorstation van Elia (oude tramstatie, Eizeringen) tot en met het kruispunt N285 / N8.
  • Fase C (juli-september): parallel met fase B wordt gewerkt vanaf het kruispunt N285 / Terlindestraat-Kerkstraat tot aan de fietsovergang op de N285 ter hoogte van de Audi garage.
  • Fase D (september-november): in aansluiting met fase C worden de werken verdergezet van de N285 onder het fietspad tot in de Nattestraat. Vervolgens via de Doornveldweg onder de E40 tot aan het bedrijventerrein.

Online infopunt en contact voor vragen

Aannemer Waas-Tech voorziet een online infopunt op de website www.waas-tech.be. Daarop staat alle info over de werken en de planning ervan. Voor alle vragen voorziet Waas-Tech ook een contactnummer, nieuwsbrief en WhatsApp-groep waarop buurtbewoners terechtkunnen.

Gepubliceerd op za 01 jul 2023