Gemeente Gemeente Lennik

OCMW raad voor maatschappelijk welzijn

Wat

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Lennik bestaat uit de voorzitter en 8 raadsleden, die voor de duur van 6 jaar door de gemeenteraad verkozen worden. De burgemeester maakt van rechtswege deel uit van deze raad. Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De raad vergadert minimum 10 keer per jaar. De vergaderingen bestaan uit een openbaar (toegankelijk voor burgers) en een besloten gedeelte.

Bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de verkiezing voorzitter en eventueel de plaatsvervangende voorzitter (artikel 25), de verkiezing van de leden van het vast bureau, de diensten en instellingen van openbaar nut, het vaststellen van het huishoudelijk reglement, het vaststellen van de personeelsformatie, het  vaststellen van het administratief en geldelijk statuut, het vaststellen van de mobiliteitsregeling, het aanststellen van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de aanwerving en benoemingen, tuchtspraak (artikel 51 e.v.), de indienstneming van contractueel personeel (artikels 55 en 55bis), de  indienstneming personeel in dringende gevallen (artikel 56), de aanwerving van personeel in geval van ramp (artikel 56 § 2), het vaststellen van het meerjarenplan en het budget en met rechtsgedingen.

Vergaderdata

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan telkens door op dinsdagavond, om 20 uur (tenzij anders vermeld) in de raadzaal die zich bevindt op de 2e verdieping van OCMW Lennik, Frans Van der Steenstraat 6, 1750 LENNIK.
Deze vergaderingen bestaan telkens uit een openbaar en een besloten gedeelte. 

vergaderdata 2018 :

  • 23.01.2018
  • 27.02.2018
  • 27.03.2018
  • 24.04.2018
  • 22.05.2018
  • 26.06.2018
  • 25.09.2018
  • 23.10.2018
  • 27.11.2018
  • 18.12.2018

Vergaderagenda

De vergaderagenda met toelichting van de eerstkomende vergadering kan je helemaal onderaan (rubriek downloads) raadplegen en afdrukken, dit van 10 kalenderdagen vóór de raadsvergadering tot de raadsvergadering zelf.

Wil je op de hoogte gehouden worden zodra de agenda van de eerstvolgende OCMW raad beschikbaar is? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief "Agenda OCMW raad voor maatschappelijk welzijn" via volgende webpagina: https://www.lennik.be/nieuwsbrieven/inschrijven

 

Samenstelling