Gemeente Gemeente Lennik

Betonherstellingen op Kroonstraat en Alfred Algoetstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tussen maandag 22 juni en vrijdag 10 juli herstellingen uit aan het betonnen wegdek in de dorpskern van Lennik, op de Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat (N282).

WAT EN WAAROM?

Herstellingen aan betonplaten

Op de Kroonstraat en Alfred Algoetstraat (N282) in Lennik worden er herstellingen uitgevoerd aan de betonplaten en enkele straatkolken. Deze werken worden in beide rijrichtingen uitgevoerd tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat en tussen de Frans van der Steenstraat en de rotonde met de Negenbunderstraat.De werfzone is onderverdeeld in vier zones.
  • Zone 1: tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat
  • Zone 2: tussen de Frans van der Steenstraat en de Schoolweg
  • Zone 3: tussen de Schoolweg en de Okay
  • Zone 4: tussen de Okay en de rotonde met de Negenbunderstraat
Na deze herstellingswerken worden de voegen vernieuwd tussen de Molenbeek en de Edingsesteenweg (N285).

TIMING EN IMPACT?

Werken in vier fases

De betonherstellingswerken worden gefaseerd uitgevoerd tussen 22 juni en 10 juli.
  • Zone 1 (tussen Molenbeek en Gustaaf Van der Steenstraat): vanaf 22 juni tot en met 29 juni
  • Zone 2 (tussen Frans van der Steenstraat en Schoolweg): vanaf 29 juni tot en met 10 juli
  • Zone 3 (tussen Schoolweg en Okay): vanaf 22 juni tot en met 29 juni
  • Zone 4 (tussen Okay en rotonde Negenbunderstraat): vanaf 29 juni tot en met 10 juli.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast houden we ook rekening met de schoolperiodes.

Tijdelijke verkeerslichten

De Kroonstraat en Alfred Algoetstraat blijven tijdens de werken open in beide rijrichtingen. Deze straten en de aansluitende gemeentewegen worden geregeld door tijdelijke verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings langs de werfzones kan rijden.De weg blijft tijdens de werken steeds open maar hinder is mogelijk. Dat hangt af van de verkeersintensiteiten en het verdere verloop van de coronacrisis. Tijdens de werken worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden.

Parkeren en bereikbaarheid

Parkeerverbod tijdens werken

Tijdens de werken zal er een parkeerverbod gelden. Het is mogelijk dat de opritten van bepaalde woningen tijdelijk onbereikbaar zijn. U zal voor de start van de werken mondeling verwittigd worden door onze aannemer.Bewoners in zone 1, die hun voertuig niet op eigen domein kwijt kunnen, raden we aan om de parkeerplaatsen te gebruiken ter hoogte van de sporthal. Bewoners in zone 2, 3 en 4 kunnen de parkeerplaatsen gebruiken ter hoogte van de Schoolweg en het Andreas Masiusplein. Deze beide parkeerzones kan u bereiken via de Markt.

Beperkte toegang tot bedrijven

De toegang tot bedrijven blijft beperkt toegankelijk. Dat geldt voor de Okay, het DATS tankstation, Zonnestraal vzw, garage Deschuyffeleer, Eivissa, Plantencentrum Wijns. Daarnaast is het politiekantoor en de sporthal 'Jo Baetens' ook slechts beperkt toegankelijk.
Gepubliceerd op ma 22 jun 2020