Gemeente Gemeente Lennik

Onderwijs en kinderopvang

Scholen

Zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, worden de lessen in alle Lennikse scholen opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. In de scholen wordt opvang voorzien voor de kinderen van ouders die in een cruciale sector werken en voor kinderen die nergens anders terecht kunnen dan bij grootouders. De ouders worden via de school op de hoogte gebracht over de verdere praktische uitvoering van deze maatregel.IBO Het Wonderhuis

IBO Het Wonderhuis blijft voor- en naschools open.

Ook tijdens de paasvakantie blijft Het Wonderhuis open om kinderen op te vangen volgens de richtlijnen die nu ook in de scholen gelden.


Dit betekent dat er voorrang wordt gegeven aan:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...)
  • Kinderen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO'S en IPO's van het gemeenschapsonderwijs
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie

Wij herhalen de oproep om je kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen, enkel zo kunnen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan. Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen.

Ouders die hun kinderen reeds hadden ingeschreven voor de paasvakantie en die zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen hun inschrijving kosteloos annuleren.  

Was je kind nog niet ingeschreven, maar heb je opvang nodig voor een kind uit het kleuteronderwijs of lager onderwijs, gelieve contact op te nemen met Het Wonderhuis via wonderhuis@ocmw.lennik.be. Laat ons in je mail weten op welke dagen en uren je opvang nodig hebt. Graag vernemen wij ook in welke sector je werkt.

Indien je kinderen in het secundair onderwijs (tot 14 jaar) hebt en geen oplossing om hen op te vangen, kan je contact opnemen met Anja Nelis, coördinator kinderopvang, via anja.nelis@ocmw.lennik.be. Wij trachten mee te zoeken naar een oplossing.

Wij blijven in Het Wonderhuis de hygiënemaatregelen i.v.m. het coronavirus nauwkeurig opvolgen. Personen die niet noodzakelijk in de opvang aanwezig moeten zijn, worden niet toegelaten.

Met vragen kan je (liefst) via mail terecht op wonderhuis@ocmw.lennik.be (coördinator). Bellen kan tussen 7u en 8u30 's ochtends en 15u30 en 16u30 's avonds op het nummer 02 582 12 13.

Wij wensen jullie heel veel moed in deze uitzonderlijke omstandigheden!

Meer weten? opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 
Dringende vraag? Mail naar corona@opgroeien.beAcademie Peter Benoit

De lessen en activiteiten van de Academie van Lennik worden eveneens opgeschort t.e.m. 3 april. Hier is geen opvang.Kinderdagverblijven
 

De kinderdagverblijven blijven voorlopig open.