Gemeente Gemeente Lennik

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs

Maatregelen, pandemiescenario's en draaiboeken

De meest actuele maatregelen binnen het onderwijs alsook pandemiescenario's en draaiboeken binnen het onderwijs zijn kan je nalezen op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Update overlegcomite 19-03-2021:  Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.


Gemeenteschool 't Rakkertje

De school houdt leerlingen en ouders via hun kanalen op de hoogte van hun specifieke werking rond corona.


IBO Het Wonderhuis

Update naar aanleiding van het overlegcomité op 14 april 2021:

Na de paasvakantie blijven we in Het Wonderhuis dezelfde maatregelen hanteren om de veiligheid te verhogen:

  • Leerlingen van verschillende school- en klasgroepen worden zoveel mogelijk gespreid binnen de opvang.
  • Er wordt maximaal ingezet op buiten spelen (gelieve uw kind dus aangepaste kledij aan te doen bij kouder weer).
  • Voor alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar is een mondmasker verplicht, zowel binnen als buiten.


Alle kinderen zijn welkom in Het Wonderhuis, uitgezonderd kinderen die ziek zijn of die verplicht in quarantaine moeten blijven.   
  

De huidige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden. 

Graag vragen we nog steeds aan de ouders om:

  • Tijdens het brengen en ophalen van uw kind een mondmasker te dragen.
  • Uw kind aan de ingang af te zetten en op te halen.
  • Een veilige afstand te bewaren tegenover andere ouders en begeleiders van de opvang.
  • Uw kind slechts door 1 persoon te laten afzetten en ophalen.
  • Zieke kinderen thuis te houden.
  • Uw kind zo snel mogelijk op te halen indien het ziek wordt in de opvang.  

We blijven natuurlijk veel belang hechten aan het contact met de ouders, dus met vragen kunnen jullie steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Bellen kan op het nummer 02 582 12 13, mailen naar wonderhuis@ocmw.lennik.be.

Tot binnenkort! 

Het Wonderhuisteam

Meer weten? opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 
Dringende vraag? Mail naar corona@opgroeien.be


Academie Peter Benoit

De Academie houdt leerlingen en ouders via hun kanalen op de hoogte van hun specifieke werking rond corona.

Meer info: https://www.lennik.be/academie en https://www.facebook.com/AcademiePeterBenoit

Weet je niet welk instrument je wil leren bespelen? Neem dan een kijkje op onze virtuele infodag https://www.lennik.be/virtuele-infodag

Kinderdagverblijven 

Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.
Voor meer informatie betreffende kinderopvang in Vlaanderen kan je terecht op: