Gemeente Gemeente Lennik

Onderwijs en kinderopvang

Scholen

De minister van onderwijs heeft de herfstvakantie met een week verlengd.

Maandag 9 en dinsdag 10 november, alsook donderdag 12 en vrijdag 13 november zullen de scholen bijgevolg gesloten blijven. Op 11 november genieten we met z'n allen van een vrije dag. Vanaf maandag 16 november zullen de lessen hervatten.  

 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

Basis- en secundair onderwijs schakelen over naar code oranje

Het onderwijs schakelt tegen de herfstvakantie voor het basis- en secundair onderwijs over naar code oranje mét verfijningen: de bestaande draaiboeken worden verfijnd op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. 

Zo zullen leerlingen secundair voltijds naar school blijven gaan, in code oranje en code rood. Volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken die tijdens de zomervakantie aan de scholen werden bezorgd, zouden bij die codes in de 2de en 3de graad halve klasgroepen afwisselend naar school gaan om de besmettingskans te verkleinen en de vervoersstromen te beperken. Dat wordt nu bijgestuurd. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. Ook de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het protocol van de sportsector.

Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?

De veiligheidsmaatregelen die onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel en leerlingen volgen - thuisblijven bij ziekte, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen en ventileren - zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden.  Zo voorkomen we transmissie: 

 • handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;
 • door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;
 • door mondmaskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;
 • ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.

Het onderwijs is een voorbeeldsector op dat vlak.

Het contactonderzoek van de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. De gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contact-tracing zijn van onschatbare waarde gebleken.

Voor het welbevinden van leerlingen is het beter om op school les te krijgen. 

Het Overlegcomité verstrengde afgelopen vrijdag drastisch de maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Het geeft daarbij absolute prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs en de bedrijven. Eén van de voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties: de scholen maximaal openhouden. Zo zal het verplichte thuiswerk het openbaar vervoer ontlasten en veiliger maken voor leerlingen en leraren. Dat toont aan dat de volledige samenleving het belang van onderwijs erkent.


IBO Het Wonderhuis

Alle kinderen zijn welkom in Het Wonderhuis, uitgezonderd kinderen die ziek zijn of die verplicht in quarantaine moeten blijven.     

De huidige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen blijven behouden. 

Graag vragen we nog steeds aan de ouders om:

 • Tijdens het brengen en ophalen van uw kind een mondmasker te dragen.
 • Uw kind aan de ingang af te zetten en op te halen.
 • Een veilige afstand te bewaren tegenover andere ouders en begeleiders van de opvang.
 • Uw kind slechts door 1 persoon te laten afzetten en ophalen.
 • Zieke kinderen thuis te houden.
 • Uw kind zo snel mogelijk op te halen indien het ziek wordt in de opvang.  

We blijven natuurlijk veel belang hechten aan het contact met de ouders, dus met vragen kunnen jullie steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Bellen kan op het nummer 02 582 12 13, mailen naar wonderhuis@ocmw.lennik.be.

Tot binnenkort! 

Het Wonderhuisteam

Meer weten? opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 
Dringende vraag? Mail naar corona@opgroeien.be


Academie Peter Benoit

Vanaf 26 augustus is het secretariaat terug open op afspraak voor inschrijvingen. 
Heb je graag een afspraak? Stuur dan een mailtje naar mwdacademie@lennik.be of marleen.kestemont@lennik.be

We contacteren je dan zo spoedig mogelijk!

Surf naar https://www.lennik.be/academie voor meer info: zie tabblad 'Inschrijvingen' - 'Aanbod' - 'Uurroosters'

Bekijk ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/AcademiePeterBenoit

Weet je niet welk instrument je wil leren bespelen? Neem dan een kijkje op onze virtuele infodag https://www.lennik.be/virtuele-infodag

Kinderdagverblijven 

Als gevolg van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land schakelde Opgroeien vanaf woensdag 14 oktober 2020 over van code geel naar oranje voor kinderopvang en de lokale dienstverlening van Kind en Gezin. Ook binnen de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus wordt er naar code oranje geschakeld.

De grootste verandering is dat het contact met volwassenen in de opvang zo veel mogelijk vermeden wordt. Code oranje in de kinderopvang betekent dat bijvoorbeeld poetshulpen, klusjesmannen of leveranciers de leefgroep moeten vermijden als er kinderen zijn.

Alle kinderen blijven wel welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.  

Een beperking tegenover code geel is dat kinderen nog wel meerdere vormen van opvang mogen combineren, maar niet meer als diegene die instaat voor de opvang tot een risicogroep behoort. Dat zijn personen ouder dan 65 of personen met een onderliggende aandoening.