Gemeente Gemeente Lennik

Onderwijs en kinderopvang

Scholen

Update 23 oktober: COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

 • In hogescholen en universiteiten wordt de fysieke aanwezigheid in aula’s of lesruimtes beperkt tot maximaal 20 procent van de normale capaciteit.
 • Het dragen van een mondmasker wordt verplicht.
 • Er gelden uitzonderingen voor practica en eerstejaarsstudenten. Voor hen wordt de maximale capaciteit in lesruimtes beperkt tot 50 procent.
 • Indoor evenementen en activiteiten op onderwijsvlak: maximum 40 personen,

Basis- en secundair onderwijs schakelen over naar code oranje

Het onderwijs schakelt tegen het de herfstvakantie voor het basis- en secundair onderwijs over naar code oranje mét verfijningen: de bestaande draaiboeken worden verfijnd op basis van virologische en pedagogische inzichten, praktische haalbaarheid en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. 

Zo zullen leerlingen secundair voltijds naar school blijven gaan, in code oranje en code rood. Volgens de pandemiescenario’s en draaiboeken die tijdens de zomervakantie aan de scholen werden bezorgd, zouden bij die codes in de 2de en 3de graad halve klasgroepen afwisselend naar school gaan om de besmettingskans te verkleinen en de vervoersstromen te beperken. Dat wordt nu bijgestuurd. Dat werd beslist in overleg met alle onderwijspartners. Ook de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het protocol van de sportsector.

Waarom wordt er nu toch beslist om alle leerlingen voltijds op school te houden?

De veiligheidsmaatregelen die onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel en leerlingen volgen - thuisblijven bij ziekte, afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen en ventileren - zorgen ervoor dat het virus zich minder kan verspreiden.  Zo voorkomen we transmissie: 

 • handen wassen, verwijdert de mogelijke virusdeeltjes op de huid;
 • door afstand te houden, vallen de druppels op de grond;
 • door mondmaskers te dragen, kunnen druppels en microdruppels zich niet verspreiden;
 • ventileren verdunt en verdampt mogelijke microdruppels.

Het onderwijs is een voorbeeldsector op dat vlak.

Het contactonderzoek van de CLB’s toont bovendien aan dat de meeste besmettingen te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. De gigantische inspanningen van de CLB’s in verband met contact-tracing zijn van onschatbare waarde gebleken.

Voor het welbevinden van leerlingen is het beter om op school les te krijgen. 

Het Overlegcomité verstrengde afgelopen vrijdag drastisch de maatschappelijke veiligheidsmaatregelen. Het geeft daarbij absolute prioriteit aan de zorgsector, het onderwijs en de bedrijven. Eén van de voornaamste doelstellingen van alle maatschappelijke acties: de scholen maximaal openhouden. Zo zal het verplichte thuiswerk het openbaar vervoer ontlasten en veiliger maken voor leerlingen en leraren. Dat toont aan dat de volledige samenleving het belang van onderwijs erkent.


IBO Het Wonderhuis

Het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Het Wonderhuis biedt een kwaliteitsvolle opvang aan voor kinderen van het kleuteronderwijs, lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs en is gelegen op de Assesteenweg 223, te Lennik. Een team van opgeleide en enthousiaste begeleiders staat dagelijks klaar om je kinderen op te vangen in een huiselijke en gezellige sfeer.

Onze locatie is onderverdeeld in verschillende ruimtes, waar elke leeftijdsgroep zijn eigen plekje
heeft. Tijdens schoolvakanties werken we elke week rond een bepaald thema en worden er
regelmatig uitstappen georganiseerd.

Openingsuren
Het Wonderhuis is alle werkdagen open van 7 tot 9 uur en van 15.30 tot 19 uur. Op
woensdagnamiddag zijn we open van 11.30 tot 19.00 uur en tijdens schoolvakanties of op
schoolvrije dagen van 7 tot 19 uur. Op aanvraag kunnen wij ook opvang voorzien vanaf 6.30 uur.


Hoeveel kost de opvang?

 • Per begonnen half uur: € 0,86
 • Minder dan 3 uur aanwezig: € 3,08
 • Tussen 3 en 6 uur aanwezig: € 4,63
 • Meer dan 6 uur aanwezig: € 9,25

Verminderd tarief: 25% korting per kind wanneer 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig gebruik maken van de opvang. Sociaal tarief is mogelijk. De kostprijs van de opvang is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar.


Kinderen die voor het eerst naar school gaan
Gaat jouw kindje binnekort naar school en ben je op zoek naar opvang voor- en na de schooluren, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties of op schoolvrije dagen?

Kom dan zeker een kijkje nemen in Het Wonderhuis, we nemen de tijd om jou en jouw kindje rond te leiden en al je vragen te beantwoorden.
Maak gerust een afspraak met de coördinator Anja Nelis op het nummer 02 582 12 13 of via een mailtje naar wonderhuis@ocmw.lennik.be


Academie Peter Benoit

Vanaf 26 augustus is het secretariaat terug open op afspraak voor inschrijvingen. 
Heb je graag een afspraak? Stuur dan een mailtje naar mwdacademie@lennik.be of marleen.kestemont@lennik.be

We contacteren je dan zo spoedig mogelijk!

Surf naar https://www.lennik.be/academie voor meer info: zie tabblad 'Inschrijvingen' - 'Aanbod' - 'Uurroosters'

Bekijk ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/AcademiePeterBenoit

Weet je niet welk instrument je wil leren bespelen? Neem dan een kijkje op onze virtuele infodag https://www.lennik.be/virtuele-infodag

Kinderdagverblijven 

Als gevolg van de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land schakelde Opgroeien vanaf woensdag 14 oktober 2020 over van code geel naar oranje voor kinderopvang en de lokale dienstverlening van Kind en Gezin. Ook binnen de Huizen van het Kind en de consultatiebureaus wordt er naar code oranje geschakeld.

De grootste verandering is dat het contact met volwassenen in de opvang zo veel mogelijk vermeden wordt. Code oranje in de kinderopvang betekent dat bijvoorbeeld poetshulpen, klusjesmannen of leveranciers de leefgroep moeten vermijden als er kinderen zijn.

Alle kinderen blijven wel welkom, tenzij ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven.  

Een beperking tegenover code geel is dat kinderen nog wel meerdere vormen van opvang mogen combineren, maar niet meer als diegene die instaat voor de opvang tot een risicogroep behoort. Dat zijn personen ouder dan 65 of personen met een onderliggende aandoening.