Gemeente Gemeente Lennik

Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerpplan-MER.

Je kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerpplan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

 • Online: vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of je stuurt een mail naar bomgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  of
 • via brief te bezorgen aan volgend adres:
  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
Gepubliceerd op di 08 nov 2022