Gemeente Gemeente Lennik

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Voor sommige stedenbouwkundige aanvragen, voor verkavelingsaanvragen en milieuvergunningsaanvragen wordt door het gemeentebestuur een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen het ingediende project.


Het openbare onderzoek wordt aangekondigd door een gele affiche aangebracht op het perceel of aan het te verbouwen gebouw. Gedurende een periode van dertig dagen (of 60 dagen indien het project samen ingediend wordt met een milieuvergunningsaanvraag) kan een bezwaar ingediend worden bij het gemeentebestuur.
 
Op deze pagina vind je een overzicht van de lopende openbare onderzoeken.