Gemeente Gemeente Lennik

Oppas en gezelschap voor thuiswonende ouderen

Alleenstaande ouderen die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden, kunnen een beroep doen op oppashulp.

De oppashulp kan een familielid die de dagelijkse zorg opneemt even ontlasten.

Hij of zij kan de alleenstaande oudere:

 • gezelschap houden
 • samen met hem of haar een wandeling maken
 • samen een boodschap doen
 • helpen bij het opwarmen en opeten van een maaltijd
 • helpen bij de basisverzorging.

Nachtoppas is eveneens mogelijk.

wat

Alleenstaande ouderen of mindervaliden die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden, kunnen een beroep doen op een vrijwilliger voor oppashulp. Een mantelzorger heeft af en toe behoefte aan ademruimte of kan soms tijdelijk de zorg niet opnemen. Met deze vrijwilligersdienst worden de mantelzorger, familie, vrienden, … ontlast van de dagelijkse zorgen van hulpbehoevenden in hun omgeving.

De vrijwillige oppasser kan de alleenstaande oudere:

 • gezelschap houden, babbeltje slaan
 • voorlezen uit krant, boek
 • samen met hem of haar een wandeling maken
 • samen een boodschap doen
 • helpen bij het opwarmen en opeten van een maaltijd
 • rolluiken naar beneden laten
 • toezicht houden
 • lichtjes ondersteunen om vanuit zithouding recht te staan/te stappen (geen verpleegkundige taken)

De vrijwillige oppasser gaat overdag (niet ’s nachts) langs voor maximum enkele uren zodat de dagelijkse hulpgever andere activiteiten kan vervullen.

voor wie

De vrijwilliger biedt oppas bij hulpbehoevende senioren of personen met een handicap die nog thuis verblijven (enkel in Lennik) en voldoen aan één van onderstaande voorwaarden : 

 • 60 jaar of ouder en gepensioneerd zijn;
 • mindervalide zijn, in het bezit van een attest, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een handicap, met vermelding van “vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 9 punten” en/of “vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (voordien was dit het attest met vermelding van erkende mindervalide met een invaliditeit van minstens 66%, afgeleverd door het Ministerie van Sociale Voorzorg);
 • tijdelijk of blijvend hulpbehoevend zijn, gestaafd door een doktersattest.

kostprijs

€ 2,50 per begonnen uur