Gemeente Gemeente Lennik

Oppervlakkige ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Zuid en het Denderbekken

Tot eind maart zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de onbevaarbare provinciale waterlopen van 2de categorie in het Zennebekken- Zuid en het Denderbekken gebeuren.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Zennebekken-Zuid

In Lennik wordt in de periode van 1 december 2020 tot 31 maart 2021 gewerkt aan volgende waterlopen en waterloopvakken:

 • Laarbeek nr. 1.080
 • Bosbeek nr. 1.103
 • Vossebeek nr. 1.101
 • Pedegracht nr. 1.081
 • Molenbeek nr. 1.014
 • Molenbeek nr. 1.091
 • Varenbergbeek nr. 1.082
 • Bloktervaart nr. 1.099
 • Ter Ham nr. 1.098
 • Diepenbroekbeek nr. 1.097
 • Beek nr. 1.093 - Zijtak Molenbeek nr. 1.091
 • Beek nr. 1.094 - Zijtak Molenbeek nr. 1.091
 • Beek nr. 1.095 - Zijtak Molenbeek nr. 1.091
 • Beek nr. 1.096 - Zijtak Molenbeek nr. 1.091

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Zuid.

De kaart in bijlage duidt de waterloopvakken aan waar gewone en bijzondere oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden. De bijzondere vakken bevatten duikers en vakken die speciale aandacht vereisen.

Denderbekken

In Lennik wordt in de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 gewerkt aan volgende waterlopen en waterloopvakken:

 • Keurebeek, nr. B5.100;
 • Klapscheutbeek, nr. B5.106;
 • Kleine Beek, nr. B5.121;
 • Sambre, nr. B5.104.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.

Gepubliceerd op di 01 dec 2020