Gemeente Gemeente Lennik

Opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur over verhuis, uitbreiding of opstart van kinderopvanginitiatieven

Vanaf 1 januari 2022 verandert de regelgeving rond het opportuniteitsadvies voor vergunningsaanvragen kinderopvang. Het lokale bestuur moet voor elke opstart van groepsopvang, voor elke verhuis  van een bestaande locatie binnen de gemeente en voor elke uitbreiding van meer dan acht plaatsen, verplicht een advies indienen. De organisator dient dit advies zelf aan te vragen en toe te voegen bij de vergunningsaanvraag.

Het lokale bestuur hanteert de volgende criteria in het advies:

  • Criterium 1: Ruimtelijke ordening : De locatie moet een ruimtelijke bestemming hebben die opvang toelaat.
  • Criterium 2: Het opvanginitiatief doet inspanningen naar het inzetten en ondersteunen van kwetsbare doelgroepen en werkt mee aan het bestrijden/voorkomen van kansarmoede.
  • Criterium 3: Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur.

Als organisator vind je op deze pagina meer informatie over het opportuniteitsadvies, de procedure en de criteria, en het aanvraagformulier (zie documenten in downloads).