Gemeente Gemeente Lennik

Code geel voor Bos en Natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is.

De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Er werd beslist dat onze provincie over gaat naar code geel.

Later deze week volgt nog een evaluatie of een verdere opschaling naar oranje nodig is.

Als bijlage kan je het ANIP+ Natuurbranden terugvinden waarin o.a. de afspraken staan in verband met deze kleurcodes.

Op de website van ANB kan je de natuurgebieden terugvinden waarop deze waarschuwing betrekking heeft: https://www.natuurenbos.be/brandfase-vlaams-brabant

Gepubliceerd op vr 23 apr 2021