Gemeente Gemeente Lennik

Sportinfrastructuur

Gemeente Lennik volgt vanaf 14 december opnieuw de federale richtlijnen en verlengt de strengere maatregelen niet.

Huidige regels voor de sport:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
  • voor kinderen -12 jaar (lagere school)
   • outdoor en indoor trainen en sportwedstrijden tussen sportgroepen.
   • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.
   • Sporters die 13 worden in 2021 mogen lopend seizoen uitdoen. Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar', geboortejaar 2008, nog samen indoor sporten in georganiseerd verband. Maar wat dan met de sporters die 13 jaar worden in de eerste maanden van 2021? Een strikte toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren halverwege het seizoen zouden moeten afhaken. Na de verduidelijking mogen sporters die 13 worden in 2021 sowieso blijven trainen tot het einde van het lopende sportseizoen. Wie maanden geleden begonnen is aan het sportseizoen, mag het ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.
  • voor personen +12 jaar:
   • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen en mét 1,5m afstand
   • zwemlessen of -trainingen in een zwembad volgen, met maximum vier personen en mét 1,5m afstand

Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten:
  • indien je outdoor sport of indien je zwemt
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

Overige:

 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden zijn open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen.
 • Fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen.
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Meer info op: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/In welke outdoor sportinfrastructuur kan ik terecht in Lennik?

Vanaf woensdag 20 mei om 12 uur gaat er in Lennik een versoepeling van kracht i.v.m. het betreden en gebruiken van outdoor sportinfrastructuur. We willen als gemeente op die manier aan onze inwoners extra ruimte te geven om hun vrije tijd in te vullen.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de richtlijnen op te volgen en na te leven.

Petanqueterreinen Sint-Martens-Lennik

De petanqueterreinen werden geopend op 7 mei. Deze kunnen gebruikt worden mits naleving van de geldende maatregelen rond recreatieve sportbeoefening, hygiëne en social distancing. Specifieke richtlijnen voor de petanquesport zijn terug te vinden  op de website van Petanque Federatie Vlaanderen http://www.pfv.be/nl/nieuws/415/maandag-18-mei---nieuwe-richtlijnen-heropstart-buitensport

Skatepark sportsite Jo Baetens

Gemeente Lennik zet het skatepark opnieuw onder toezicht.

Het is zeer druk op ons skatepark. Als gemeente willen wij de Lennikse jeugd niet in de kou laten staan en een sluiting van het skatepark absoluut vermijden. Net om die reden zet Lennik vanaf 28 november het skatepark op de drukste momenten opnieuw onder toezicht van RAION vzw.

Op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur zullen zij er op toezien dat alle regels nageleefd worden.

Zo worden er maximum 20 skaters tegelijk toegelaten op het skatepark. Bij aankomst melden de skaters zich aan bij de aanwezige toezichter. Hij noteert het uur van aankomst, hun naam en gsm nummer. Naam en gsm nummer zijn van belang in functie van eventuele contacttracing. Het uur van aankomst wordt gebruikt in geval dat er wachtende skaters zouden zijn. Skaters die langer dan 2 uur op het skateterrein aanwezig zijn, zullen dan gevraagd worden om plaats te maken voor de wachtenden. Ben je ouder dan 12, dan ben je verplicht een mondmasker te dragen zolang je niet skate. Skaters respecteren ook op elk moment de social distancing (1,5m).

Op de andere momenten blijft ons skatepark, in tegenstelling tot na de eerste lockdown, open. Het openhouden van het skatepark is een gedeelde verantwoordelijkheid. Net daarom vragen we elk van onze skaters om voldoende zelfdiscipline te hebben en de geldende maatregelen correct na te leven.

Beachterreinen sportsite Jo Baetens

De beachterreinen zijn vanaf woensdag 20 mei opnieuw toegankelijk voor sportclubs. De terreinen kunnen gereserveerd worden (https://lennik.zaalreservatie.be/) door sportclubs voor hun reguliere trainingen én steeds onder leiding van een trainer/begeleider.

Een trainingsgroep mag bestaan uit maximaal 20 spelers (inclusief trainer).

Tijdens de trainingen worden de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing (1,5m) gerespecteerd.

Finse piste sportsite Jo Baetens

De Finse piste wordt opnieuw open gesteld vanaf woensdag 20 mei. De looppiste is vrij te gebruiken. We rekenen hier op het gezond verstand van de inwoners om de geldende maatregelen na te leven en indien er teveel volk aanwezig zou zijn op een ander moment terug te komen of een andere looproute te kiezen.

Tennisterreinen sportsite Jo Baetens

De tennisterreinen worden opnieuw open gesteld vanaf woensdag 20 mei. De tennisterreinen zijn vrij te gebruiken. We rekenen hier op het gezond verstand van de inwoners om de geldende maatregelen na te leven en indien de 2 terreinen bezet zijn op een ander moment terug te komen.

Per terrein worden 2 spelers toegelaten. Specifieke richtlijnen voor de tennissport zijn terug te vinden  op de website van tennis Vlaanderen (https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers)

Lennikse speeltuinen en - terreinen 

27 mei heropenen onze publieke speelterreintjes voor kinderen tot en met 12 jaar.  Concreet wil dit zeggen dat er opnieuw gespeeld en gesport mag worden op het speelterreintje achter sporthal Jo Baetens, op het terreintje in Sint-Martens-Lennik en op het speelterrein in de Sint-Elooiswijk. Ook de Dekenijtuin is vanaf vandaag opnieuw opengesteld.

Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder afstand met elkaar spelen maar moeten begeleid worden door een volwassene waarbij deze volwassenen een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon dienen te respecteren. 

Hebben je kinderen nood aan wat meer bewegingsruimte en willen ze graag nog eens een stapje buiten hun eigen tuin of terras zetten? Trek dan zeker met hen naar één van bovenstaande pleintjes.

Specifieke maatregelen per speelterrein kan je terugvinden op de aangebrachte pictogrammen. Gelieve deze te respecteren en zo de teruggewonnen bewegingsruimte van onze kinderen te respecteren.

Bossen

Agentschap Natuur en Bos geeft richtlijnen over hoe mensen op een verantwoorde manier naar de bossen in Vlaanderen kunnen trekken: https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/corona-minister-demir-komt-met-richtlijnen-voor-bos-en-natuurgebieden


In welke indoor sportinfrastructuur kan ik terecht in Lennik?

Op basis van de versoepelingen die werden goedgekeurd door de nationale
veiligheidsraad van 3 juni 2020, is indoor activiteiten (sport, repetities,…) onder bepaalde
voorwaarden terug mogelijk vanaf maandag 8 juni 2020.

In Lennik zal volgende indoor (sport)infrastructuur opnieuw open gesteld worden:

 • Vanaf maandag 15 juni
  • Oude brandweerkazerne
  • Feestzaal Sint-Martens-Lennik
 • Vanaf woensdag 1 juli:
  • Sporthal Jo Baetens
   • De reden dat deze pas op 1 juli opnieuw beschikbaar is, is het feit dat het Consultatiepunt Covid-19 nog steeds gebruik maakt van de sporthal. De verhuis van het Triagepunt naar de Oude Tramstatie in Eizeringen is voorzien op maandag 29 juni.

De Oude Tramstatie blijft tot nader order gesloten gezien het triagepunt naar deze locatie zal verhuizen.

Belangrijke richtlijnen voor de clubs/verenigingen

Clubs/verenigingen die indoor wensen herop te starten in deze locaties laten dit vooraf weten en geven door welke maatregelen ze zullen nemen om te voldoen aan de hygiënische veiligheidsvoorschriften.
Volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing:

 • Sporters met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts komen niet sporten en mogen de locatie niet betreden
 • Trainingen gebeuren steeds met respect voor de social distancing (1,5m). Contactsporten zijn en blijven dus verboden.
 • Voor -12 jarigen is bovenstaande regel niet van toepassing. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn contacten toegelaten tijdens de trainingen.
 • Trainen of repeteren mag in groep met een maximum van 20 (inclusief (sport)begeleider) en dit steeds onder begeleiding van een verantwoordelijke.
 • Beperk het aantal sporters per training. Als norm voor verplaatsingssporten geldt dat 30m² per sporter moet worden voorzien om de afstandsregels te kunnen respecteren.
  Voor sporten waar de sporters ter plaatsen blijven volstaat 10m² per sporter.
 • De kleedkamers en douches mogen tot 1 juli nog niet gebruikt worden.
 • Toeschouwers, ouders,… zijn tijdens de trainingen niet toegelaten. Maak hier dus duidelijke afspraken over met ouders.
 • Bij het wisselen van groepen mogen de verschillende groepen niet met elkaar in contact komen. Voorzie dus voldoende wisseltijd door bijvoorbeeld de trainingen iets in te korten.
 • Op de toiletten zal een spray ter beschikking worden gesteld die kan gebruikt worden om na een toiletbezoek de materialen die werden aangeraakt te desinfecteren (toiletbril etc).
 • De clubs voorzien zelf de nodige handgels voor hun sporters.
 • De clubs voorzien zelf het nodige desinfectiemateriaal om het gebruikte materiaal na gebruik te ontsmetten.
 • Maken indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik van persoonlijk trainingsmateriaal (eigen mat, eigen bal,…).
 • Elke sporter voorziet zelf een drinkbus.
 • Informeer ook steeds bij de desbetreffende sportfederatie voor extra richtlijnen en/of tips om een veilige heropstart te garanderen.