Gemeente Gemeente Lennik

Sportinfrastructuur

Update 23 oktober: COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

 • Bij professionele sportwedstrijden in alle takken, en dat zowel indoor als outdoor, wordt geen publiek meer toegelaten.
 • Alle amateurwedstrijden voor volwassenen worden opgeschort.
 • Jeugdcompetities (onder 18 jaar) en trainingen voor jeugd en amateursporters kunnen wel doorgaan. Bij jeugdwedstrijden mag nog één ouder of één familielid per speler komen kijken. Eten of drank mag ter plaatse niet meer verkocht en/of genuttigd worden.
 • Bij indoorsporten moet de afstand van 1,5 meter te allen tijde gegarandeerd worden. Voor kinderen onder de 12 jaar blijven contactsporten ook indoor wel toegelaten.
 • Zwembaden blijven open.

Sport schakelt naar code oranje

Momenteel hanteren we in de sport de leidraad en protocollen die gelden bij code geel.
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 gaan we over naar code oranje.

Wat betekent dit?

 • Voor kinderen -12 jaar is contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, zowel indoor als outdoor.
 • Outdoor sportactiviteiten: voor 12+ is contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen voor zover dit noodzakelijk is in een wedstrijdcontext.
 • Indoor sportactiviteiten: indoor sportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, worden tijdelijk verboden voor iedereen boven 12 jaar.
 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.
 • NIEUW n.a.v. de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober:
  De sportkantines en drankgelegenheden dienen te sluiten.
 • Publiek blijft toegelaten. Voor de indoor sportinfrastructuur geldt dit enkel voor de clubs die hiervoor een Covid Risk Model hebben ingevuld en op basis hiervan de goedkeuring hebben gekregen van het college van burgemeester en schepenen (op basis van advies van de politie).
 • De leidraad sport en corona in code oranje en de kleurencodes sport: zie bijlage. Hier vindt u nog meer gedetailleerde info.
 • Indien er op basis van de ministeriële besluiten nog extra verduidelijking komt, wordt deze verder naar jullie gecommuniceerd.
 • Volg ook steeds de berichtgeving van de betrokken federatie want per sporttak kunnen nog specifiekere regels en maatregelen worden opgelegd eigen aan de beoefende sport.
 • Code oranje is momenteel van kracht tot na de herfstvakantie.

Specifiek voor Lennik betekent dit:

 • Outdoor sporten kunnen tot op heden blijven doorgaan zowel -12 jaar als +12 jaar.
  Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden.
 • NIEUW n.a.v. de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober:
  De sportkantines en drankgelegenheden dienen te sluiten.
 • Gevechtssporten (judo + zelfverdediging) +12 jaar worden vanaf 14/10 stop gezet.
 • Minivoetbal: competitie wordt vanaf 14/10 stop gezet.
 • Volleybal: competitie +12 jaar wordt vanaf 14/10 stop gezet. Op basis van de info die ik
  heb, kunnen trainingen wel nog doorgaan op voorwaarde dat tijdens de trainingen ten
  allen tijde de afstand van 1,5 bewaard kan worden.
 • Badminton kan blijven doorgaan, maar enkel 1 tegen 1. Dubbelspel is vanaf 14/10 niet
  meer toegelaten.
 • Tafeltennis kan blijven doorgaan, maar enkel 1 tegen 1 op voorwaarde dat de afstand van
  1,5m steeds gegarandeerd kan worden. Dubbelspel is vanaf 14/10 niet meer toegelaten.
 • Turnen kan blijven doorgaan mits tijdens de trainingen de afstand van 1,5m steeds
  gegarandeerd kan worden.

Verder is het uiteraard belangrijk dat binnen jullie werking iedereen de essentiële regels naleeft omtrent handhygiëne, afstand houden, dragen mondmasker en het aantal sociale contacten tot een minimum beperkt. Enkel zo kunnen we hopelijk zo snel mogelijk terugkeren naar code geel.

Voor meer specifieke vragen kan je ook steeds de website van Sport Vlaanderen raadplegen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 


In welke outdoor sportinfrastructuur kan ik terecht in Lennik?

Vanaf woensdag 20 mei om 12 uur gaat er in Lennik een versoepeling van kracht i.v.m. het betreden en gebruiken van outdoor sportinfrastructuur. We willen als gemeente op die manier aan onze inwoners extra ruimte te geven om hun vrije tijd in te vullen.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de richtlijnen op te volgen en na te leven.

Petanqueterreinen Sint-Martens-Lennik

De petanqueterreinen werden geopend op 7 mei. Deze kunnen gebruikt worden mits naleving van de geldende maatregelen rond recreatieve sportbeoefening, hygiëne en social distancing. Specifieke richtlijnen voor de petanquesport zijn terug te vinden  op de website van Petanque Federatie Vlaanderen http://www.pfv.be/nl/nieuws/415/maandag-18-mei---nieuwe-richtlijnen-heropstart-buitensport

Skatepark sportsite Jo Baetens

Het skatepark wordt opnieuw open gesteld vanaf woensdag 20 mei.

Er worden maximum 20 skaters tegelijk toegelaten op het skatepark.

Skaters respecteren ook op elk moment de social distancing (1,5m).


Beachterreinen sportsite Jo Baetens

De beachterreinen zijn vanaf woensdag 20 mei opnieuw toegankelijk voor sportclubs. De terreinen kunnen gereserveerd worden (https://lennik.zaalreservatie.be/) door sportclubs voor hun reguliere trainingen én steeds onder leiding van een trainer/begeleider.

Een trainingsgroep mag bestaan uit maximaal 20 spelers (inclusief trainer).

Tijdens de trainingen worden de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing (1,5m) gerespecteerd.

Finse piste sportsite Jo Baetens

De Finse piste wordt opnieuw open gesteld vanaf woensdag 20 mei. De looppiste is vrij te gebruiken. We rekenen hier op het gezond verstand van de inwoners om de geldende maatregelen na te leven en indien er teveel volk aanwezig zou zijn op een ander moment terug te komen of een andere looproute te kiezen.

Tennisterreinen sportsite Jo Baetens

De tennisterreinen worden opnieuw open gesteld vanaf woensdag 20 mei. De tennisterreinen zijn vrij te gebruiken. We rekenen hier op het gezond verstand van de inwoners om de geldende maatregelen na te leven en indien de 2 terreinen bezet zijn op een ander moment terug te komen.

Per terrein worden 2 spelers toegelaten. Specifieke richtlijnen voor de tennissport zijn terug te vinden  op de website van tennis Vlaanderen (https://www.tennisvlaanderen.be/playsafeandgo-spelers)

Lennikse speeltuinen en - terreinen 

27 mei heropenen onze publieke speelterreintjes voor kinderen tot en met 12 jaar.  Concreet wil dit zeggen dat er opnieuw gespeeld en gesport mag worden op het speelterreintje achter sporthal Jo Baetens, op het terreintje in Sint-Martens-Lennik en op het speelterrein in de Sint-Elooiswijk. Ook de Dekenijtuin is vanaf vandaag opnieuw opengesteld.

Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder afstand met elkaar spelen maar moeten begeleid worden door een volwassene waarbij deze volwassenen een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon dienen te respecteren. 

Hebben je kinderen nood aan wat meer bewegingsruimte en willen ze graag nog eens een stapje buiten hun eigen tuin of terras zetten? Trek dan zeker met hen naar één van bovenstaande pleintjes.

Specifieke maatregelen per speelterrein kan je terugvinden op de aangebrachte pictogrammen. Gelieve deze te respecteren en zo de teruggewonnen bewegingsruimte van onze kinderen te respecteren.

Bossen

Agentschap Natuur en Bos geeft richtlijnen over hoe mensen op een verantwoorde manier naar de bossen in Vlaanderen kunnen trekken: https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/corona-minister-demir-komt-met-richtlijnen-voor-bos-en-natuurgebieden


In welke indoor sportinfrastructuur kan ik terecht in Lennik?

Op basis van de versoepelingen die werden goedgekeurd door de nationale
veiligheidsraad van 3 juni 2020, is indoor activiteiten (sport, repetities,…) onder bepaalde
voorwaarden terug mogelijk vanaf maandag 8 juni 2020.

In Lennik zal volgende indoor (sport)infrastructuur opnieuw open gesteld worden:

 • Vanaf maandag 15 juni
  • Oude brandweerkazerne
  • Feestzaal Sint-Martens-Lennik
 • Vanaf woensdag 1 juli:
  • Sporthal Jo Baetens
   • De reden dat deze pas op 1 juli opnieuw beschikbaar is, is het feit dat het Consultatiepunt Covid-19 nog steeds gebruik maakt van de sporthal. De verhuis van het Triagepunt naar de Oude Tramstatie in Eizeringen is voorzien op maandag 29 juni.

De Oude Tramstatie blijft tot nader order gesloten gezien het triagepunt naar deze locatie zal verhuizen.

Belangrijke richtlijnen voor de clubs/verenigingen

Clubs/verenigingen die indoor wensen herop te starten in deze locaties laten dit vooraf weten en geven door welke maatregelen ze zullen nemen om te voldoen aan de hygiënische veiligheidsvoorschriften.
Volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing:

 • Sporters met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts komen niet sporten en mogen de locatie niet betreden
 • Trainingen gebeuren steeds met respect voor de social distancing (1,5m). Contactsporten zijn en blijven dus verboden.
 • Voor -12 jarigen is bovenstaande regel niet van toepassing. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn contacten toegelaten tijdens de trainingen.
 • Trainen of repeteren mag in groep met een maximum van 20 (inclusief (sport)begeleider) en dit steeds onder begeleiding van een verantwoordelijke.
 • Beperk het aantal sporters per training. Als norm voor verplaatsingssporten geldt dat 30m² per sporter moet worden voorzien om de afstandsregels te kunnen respecteren.
  Voor sporten waar de sporters ter plaatsen blijven volstaat 10m² per sporter.
 • De kleedkamers en douches mogen tot 1 juli nog niet gebruikt worden.
 • Toeschouwers, ouders,… zijn tijdens de trainingen niet toegelaten. Maak hier dus duidelijke afspraken over met ouders.
 • Bij het wisselen van groepen mogen de verschillende groepen niet met elkaar in contact komen. Voorzie dus voldoende wisseltijd door bijvoorbeeld de trainingen iets in te korten.
 • Op de toiletten zal een spray ter beschikking worden gesteld die kan gebruikt worden om na een toiletbezoek de materialen die werden aangeraakt te desinfecteren (toiletbril etc).
 • De clubs voorzien zelf de nodige handgels voor hun sporters.
 • De clubs voorzien zelf het nodige desinfectiemateriaal om het gebruikte materiaal na gebruik te ontsmetten.
 • Maken indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik van persoonlijk trainingsmateriaal (eigen mat, eigen bal,…).
 • Elke sporter voorziet zelf een drinkbus.
 • Informeer ook steeds bij de desbetreffende sportfederatie voor extra richtlijnen en/of tips om een veilige heropstart te garanderen.