Gemeente Gemeente Lennik

Rustplekjes

‘In Lennik zit je goed’ op de rustplekjes langsheen het fiets- en wandelnetwerk!

Enige tijd terug boog de denkgroep ‘In Lennik zit je goed’ zich over de opwaardering van bestaande en de inrichting van nieuwe rustplekjes in Lennik. Samen met deze geëngageerde burgers en op basis van de ideeën op het participatieplatform Lennik aan Zet, maakten we een selectie en planning op voor de uitrol van deze rustplekjes. Ondertussen zijn al heel wat rustplekjes voltooid en blijven we inzetten op verdere uitbouw. Ontdek waar je leuk kan picknicken of gezellig even tot rust kan komen in Lennik.

Lennik heeft heel wat toeristische troeven, zeker op vlak van zachte recreatie. Zo is er het wandelnetwerk Pajottenland met maar liefst 620 km aan wandelwegen. Lennik was één van de pioniers van het huidige wandelnetwerk en kent daardoor ook een fijnmazig netwerk met niet minder dan 86 km trage wegen opgenomen in het netwerk. Daarnaast is er uiteraard ook het fietsnetwerk Vlaams-Brabant met ongeveer 2150 km fietsplezier waarvan +/- 32 km op Lenniks grondgebied loopt. Met de statistieken en bevraging van gebruikers van deze netwerken in het achterhoofd, werd de nood aan meer rustplekjes onder de vorm van zitbanken/picknickbanken langsheen het fiets-en wandelnetwerk duidelijk.

Hiertoe werd een participatietraject opgestart. In nauwe samenwerking met de denkgroep ‘In Lennik zit je goed’ inventariseerden we de bestaande rustplekjes en gingen we op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Meer dan 30 rustplekjes in Lennik werden in kaart gebracht. Intussen zijn al deze plekjes ingericht en blijven we op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten.

Meer informatie over het project kan je nalezen op het participatieplatform Lennik aan Zet: https://lennikaanzet.be/vrijetijd/in-lennik-zit-je-goed

Een handige overzichtskaart met aanduiding van de verschillende rustplekjes vind je hier: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xB1QZan4OkQ8TshSktk-OZsdmsUQR-uX&ll=50.8294608801604%2C4.118494644577777&z=18