Gemeente Gemeente Lennik

Patrijs

De Patrijs is een soort die houdt van open landschappen met brede en wat wilde grasstroken, houtkanten en bloemrijke graslanden. Het is een compacte grijsbruin gestreepte vogel met oranjebruin gezicht en bruine borstvlek. Die is bij mannetjes groter en hoefijzervormig.  Patrijzen leven in koppels in het broedseizoen en in de winter in kleine groepen, kluchten genaamd. Ze kruipen bij onraad liever weg dan dat ze opvliegen.

Als ze rondlopen of opvliegen vallen ze op, maar als ze zich drukken tussen de kluiten op een akker zijn ze door hun camouflage bijna niet te zien. Het typische geluid, een herhalend, knarsend kjirrrrre kjirrrrre kjirrrrre geeft hun aanwezigheid weg. Het is vooral te horen rond zonsopgang en zonsondergang en begint al in januari.

Patrijzen broeden op de grond en zijn heel gevoelig aan bejaging door natuurlijke vijanden zoals roofvogels, vossen maar ook loslopende katten en honden. Daarom leggen ze ontzettend veel eieren, typisch zo’n 15 in een nest. Daarnaast zoeken ze om te broeden plekken uit met grote plekken of stroken overjaars, bruin gras, liefst breder dan 15 meter. Zo zijn ze met hun grijsbruine rug helemaal onvindbaar.  Ook hier leven de kuikens van insecten, vooral rupsen en bladwesplarven. In de winter eten de vogels zaden en onkruiden.
Hou voor deze soort ook je hond aan de lijn, het vele opjagen kost deze dieren veel energie.

Beluister hier de patrijs

Op de kaart zie je waar je de grootste concentraties van patrijzen kan vinden.

Beeldmateriaal: ©Vilda