Gemeente Gemeente Lennik

Permanente bewegwijzering voor een onderneming

Wat

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag.

Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

 

Voorwaarden

 Bedrijven

 • alleenstaand bedrijf dat een grote logistieke verkeersstroom genereert;
 • kleinschalige handelszaken (bakker, slager, kruidenier,...) worden niet bewegwijzerd;
 • minstens 20 werknemers tewerkgesteld;
 • bewegwijzering is noodzakelijk om de meest geschikte reisroute aan te geven;
 • indien het bedrijf gelegen is in een industriezone, mag het enkel binnen deze industriezone individueel worden bewegwijzerd;

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer (~kleine bedrijven) of 5 kilometer (~grote bedrijven) afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer;

 

Restaurants

 • onder restaurant wordt begrepen: eetgelegenheden met volledige bediening zoals opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen;
 • tavernes, tearooms en (eet)cafés worden niet bewegwijzerd.
 • binnen de bebouwde kom worden restaurants niet aangeduid;

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer; 

 

Overnachtingsgelegenheden

 • onder overnachtingsgelegenheid wordt begrepen: hotel, motel, gastenverblijf, (jeugd)herberg;
 • enkel logies die over een erkenning beschikken op basis van het Logiesdecreet komen in aanmerking voor bewegwijzering.

De bewegwijzering mag:

 • maximaal op 2 kilometer afstand van de locatie worden geplaatst;
 • maximaal 2 reisroutes bevatten vanaf een weg van doorgaand verkeer; 

 

Handel- en (groot)warenhuizen

 • Handels- en (groot)warenhuizen worden, ongeacht hun grootte, niet bewegwijzerd.

 

Procedure

Je dient jouw aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de dienst mobiliteit:

 • op papier: te versturen naar Gemeente Lennik, Markt 18 te 1750 Lennik
 • digitaal: via mobiliteit@lennik.be 

 

Jouw aanvraag moet volgende documenten bevatten:

 • een liggingsplan met aanduiding van de te plaatsen wegwijzers (eventueel aangevuld met foto's).
 • voor bedrijven:
  • gegevens hoeveel verkeer jouw bedrijf genereert (type activiteit, aantal leveringen per dag, aantal werknemers,...).
  • attest waaruit blijkt dat het bedrijf minstens 20 personen tewerkstelt.
 • maximaal 2 voorstellen van bewegwijzerde routes.

 

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

 

Kostprijs

Voor de plaatsing en het onderhoud van de bewegwijzering op gemeentewegen is jaarlijks een belasting van €25,00 per wegwijzer verschuldigd.

Op gewestwegen worden de kosten gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer.