Gemeente Gemeente Lennik

Probleem met je energiecontract? Dit zijn je rechten

De laatste maanden krijgt de FOD Economie meer en meer klachten over oneerlijke handelspraktijken bij energiecontracten. Veel burgers stellen zich daarover vragen of kennen hun rechten niet. Om de consumenten wegwijs te maken, lijst de FOD Economie de belangrijkste vragen en antwoorden op.
De klachten bij de FOD Economie gaan vooral over het eenzijdig aanpassen van contracten, het aanpassen van prijzen en de gebrekkige toepassing van je rechten bij het stopzetten van overeenkomsten. In die meldingen komen een aantal fenomenen regelmatig terug. Het gaat bijvoorbeeld over de aanpassing van contracten waarbij het contract verandert van een vast naar een variabel tarief (zowel op het moment dat je bestaande contract afloopt, als pogingen om lopende contracten aan te passen), de verhoging van de maandelijkse voorschotten of het aanrekenen van extra kosten (voor eigenaars van zonnepanelen).
 
Het internet overstelpt je met informatie over energiecontracten. Maar die info is niet altijd correct. FOD economie maakte een overzicht van de 9 meest prangende vragen en de instanties waar je terecht kan.
 
 
Gepubliceerd op do 13 okt 2022