Gemeente Gemeente Lennik

Klusjesdienst

Kunt u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

 • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
 • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
 • schilderen, behangen, ….

wat

Kan je door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond jouw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor jou doen.

Je kan beroep doen op de klusjeshulp voor:

 • kleine behang- en schilderwerken in bewoonde lokalen
 • kleine herstellingswerken (bv. lekkende kraan herstellen, vervangen van deurklink…)
 • onderhoud van het bloementuintje
 • tuinonderhoud (snoeien en gras maaien)
 • sneeuw ruimen in winter
 • ...

voor wie

 • minstens 60 jaar en gepensioneerd zijn
 • mindervalide zijn en tevens erkend door FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap
 • tijdelijk of blijvend hulpbehoevend zijn

kostprijs

Je moet zelf zorgen voor het nodige materiaal om het werk uit te voeren (machines kunnen gehuurd worden, bv. grasmachine, kantenmaaier, bosmaaier, ...).

Je bijdrage is bepaald volgens je inkomsten (€ 5 - € 10 - € 15 per uur).

Je krijgt hiervan maandelijks een factuur via OCMW Lennik.