Gemeente Gemeente Lennik

BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Lennik draagt de veiligheid binnen de gemeente hoog in het vaandel.

Politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik organiseerden daarom op 6 februari een eerste infoavond rond veiligheid & preventie om eens te polsen naar de interesse van de burgers om een buurtinformatienetwerk (BIN) te hebben over het volledige grondgebied. Momenteel zijn er reeds een BIN Eizeringen en een BIN Z (buurinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers) operationeel.

Tijdens deze infoavond gaven we meer uitleg over de werking van een BIN alsook andere belangrijke info om van Lennik een veiligere leefomgeving te maken.


Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, de politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.


Zo wil een BIN

  • het veiligheidsgevoel verhogen,
  • de samenwerking en sociale cohesie in de buurt/ wijk versterken,
  • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie,
  • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.


Een BIN gaat verder dan alleen maar een strijd aangaan tegen inbraken. De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, moedigt aan en verlaagt de drempel om ook andere vormen van criminaliteit, verdachte situaties en overlast te melden aan het noodnummer 101.


Interesse?

Heb jij interesse om BIN lid te worden of wens je meer info? De PowerPoint presentatie alsook het registratieformulier kan je onderaan deze pagina bij downloads terugvinden.

Vragen of ingevulde formulieren mag je naar bin@lennik.be mailen.