Gemeente Gemeente Lennik

BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Lennik draagt de veiligheid binnen de gemeente hoog in het vaandel.

Begin dit jaar is het BIN Lennik officieel van start gegaan!

De leden van het reeds bestaande BIN Eizeringen, alsook de leden van het BIN Z (buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers) maken nu deel uit van het overkoepelende BIN Lennik. Inwoners van Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik en Gaasbeek kunnen zich vanaf nu ook kandidaat stellen voor het BIN Lennik.

De bedoeling is dat je als BIN-lid verdachte bewegingen in jouw buurt snel signaleert aan de lokale politie. Zo kunnen zij hierop nog efficiënter reageren. Met veel aangesloten leden kan vlug en efficiënt informatie aan de politiediensten overgemaakt worden                


Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, de politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.


Zo wil een BIN

  • het veiligheidsgevoel verhogen,
  • de samenwerking en sociale cohesie in de buurt/ wijk versterken,
  • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie,
  • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.


Een BIN gaat verder dan alleen maar een strijd aangaan tegen inbraken. De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, moedigt aan en verlaagt de drempel om ook andere vormen van criminaliteit, verdachte situaties en overlast te melden aan het noodnummer 101.

Belangrijk! De wisselwerking van de informatie van burger naar politie en omgekeerd is van cruciaal belang om de veiligheid te verhogen.


Interesse?

Hecht je ook veel belang aan de veiligheid in je buurt? Sluit je dan aan bij het BIN Lennik. Registreer je via bijgevoegd aansluitingsformulier in de downloads.

Vragen of ingevulde formulieren mag je naar bin@lennik.be mailen.

Meer info?

Zie bijgevoegde presentatie van de politie.