Gemeente Gemeente Lennik

Hoe bescherm je jezelf en anderen?

Vanaf woensdagmiddag 18 maart zijn er strengere maatregelen in ons land in de strijd tegen het coronavirus. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Door de nodige maatregelen te nemen, kunnen we een verhoging van het aantal besmette personen zo veel mogelijk beperken in de volgende weken. 

De basisregels.

  • Blijf zoveel mogelijk thuis zodat je met zo weinig mogelijk mensen (buiten je gezin) in contact komt.
  • Je mag je woning enkel nog verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg, de apotheek, het aankopen van voedsel, post- en bankautomaat of tankstation, om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.
  • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.
  • Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten.

Mag je nog wandelen en sporten in buitenlucht?

  • Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in) en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Je mag dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Je moet ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
  • Je mag enkel in je eigen buurt wandelen/ sporten. De auto nemen om op verplaatsing te gaan wandelen/ sporten is verboden.
  • Als je onderweg iemand tegenkomt, moet je een afstand van minstens 1,5 meter behouden. 
  • Agentschap Natuur en Bos geeft richtlijnen over hoe mensen op een verantwoorde manier naar de bossen in Vlaanderen kunnen trekken: https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/corona-minister-demir-komt-met-richtlijnen-voor-bos-en-natuurgebieden