Gemeente Gemeente Lennik

Evenementen en activiteiten

Vanaf 27 oktober geldt er in Lennik een tijdelijk verbod op alle reguliere activiteiten van vrijetijdsverenigingen. 

Via een politiebesluit zullen vanaf dinsdag 27 oktober tot en met 19 november 2020 sportwedstrijden, trainingen, jeugdwerknamiddagen, lezingen, repetities,… niet langer mogen plaatsvinden. Deze uniforme maatregel geldt voor alle verenigingen bij zowel +12 als -12 jarigen en dit zowel indoor, als outdoor. Daarnaast worden in deze periode eveneens alle activiteiten in samenwerking met gemeente Lennik en georganiseerd door gemeente Lennik geannuleerd.

Voor activiteiten die niet tot de reguliere werking van een vereniging behoren, kan de vereniging nog steeds een toelating aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Lees het volledige persbericht en het politiebesluit in bijlage.


Update 23 oktober: COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

 • In theaters, bioscopen en concertzalen zijn maximaal 200 toeschouwers toegelaten.
  • Tussen elke bubbel moet minimum 1.5 meter afstand gehouden worden.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • De uitzonderingen op capaciteit die eerder toegezegd werden voor voor grote indoor infrastructuur zoals het Sportpaleis of de Koningin Elisabethzaal worden al zeker tot 19 november geschrapt worden al zeker tot 19 november geschrapt.
  • Het aanbieden van drank of voedsel is verboden.
 • Indoor evenementen en activiteiten op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak: maximum 40 personen
 • Voor buitenevenementen geldt een maximumaantal bezoekers van 400


Event organiseren? Coronagewijs!

Dat de Covid-19 pandemie een enorme impact heeft op de samenleving in het algemeen en de lokale economie en verenigingen beseffen we allemaal. Hiervoor is het uitermate belangrijk om samen de strijd aan te gaan tegen dit virus en de impact ervan tot een minimum te herleiden. 

In Lennik hebben we de coronacrisis tot nu toe heel ernstig genomen en de maatregelen strikt nageleefd. Onze resultaten zijn tot op heden recht evenredig met de vele inspanningen die we van elk van jullie verwachten. Laten we dit zo houden! 

Anderzijds willen we toch weer een stukje terugkeren naar de normaliteit en de organisatie
van kleine evenementen is daar een belangrijk onderdeel van.

Uiteraard is het wel belangrijk dat alles veilig wordt georganiseerd, want het organiseren van
evenementen impliceert ook het samenbrengen van mensen uit verschillende bubbels.


Covid-veilig event aanvragen in Lennik

 1. Vul de COVID Event Scan in en bezorg het resultaat 30 dagen voor de start het event aan de gemeente via info@lennik.be.
 2. Het resultaat van de COVID Event Scan wordt door de gemeente doorgestuurd naar de politie. Zij formuleren een advies waarbij mogelijk nog extra maatregelen/ aandachtspunten worden opgenomen.
 3. Het resultaat van de COVID Event Scan en het advies van de politie wordt tenslotte voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die finaal de eindbeslissing neemt of het evenement al dan niet kan/mag georganiseerd worden.
 4. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bezorgd aan de aanvrager en politie. Het 
Covid Event Risk Model (CERM) helpt je veilig te organiseren 

Het Covid Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen.  

Het gratis online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode die de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aangeven die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement. 


Het COVID Event Risk Model bestaat uit twee belangrijke delen. 
 

 1. Het COVID Event Protocol is een gids voor alle eventorganisatoren actief in de publieke en of (non-)profitsector. Hierin vind je tal van maatregelen en deze kan je als handleiding gebruiken bij de voorbereiding van je evenement. 
 2. Op basis van die regels zijn de twintig parameters van de COVID Event Scan opgesteld. Deze parameters omvatten 13 event-kenmerken en 7 maatregelen. In het protocol zal er per parameter worden ingegaan op de wat, de waarom, de waar en de hoe.
   
   

De pijlers van het Covid Event Protocol zijn eigenlijk drie gouden regels:

 1. een maximale fysieke afstand: “Kan je maximale fysieke afstand bewaren? Heb je daar een plan rond? En kan je de mensenstroom op een gecontroleerde manier doorheen je event leiden?
 2. een maximale hygiëne: “Kan je maximaal rekening houden met de hygiënemaatregelen? Zowel voor personen, maar ook voor contactoppervlakken. Ook ventilatie is hier een belangrijk aspect.”   
 3. maximale data: “Hoe meer je weet wie er aanwezig is, hoe beter je vooraf/achteraf kan communiceren.” 

Kenmerken:

Indoor/outdoor, Eventdynamiek, Dichtheid, Capaciteitsgebruik, Kwetsbare groepen, Lokale focus, Mobiliteit, Meerdaags, Aanwezigheidstijd, Interactie, Lawaai, Drank, Voeding, Maatregelen, Registratie, Bezoekerstelling, Ontsmettingsprotocol, Crowd Management Plan, Sensibiliseren COVID-maatregelen, Hygiënische voorzieningen, Veiligheidscommunicatie 


Pas het Covid Event Risk Model toe via www.covideventriskmodel.be 

Niemand kan voorspellen hoe deze crisis de komende weken en maanden zal evolueren. Denk goed na over het al dan niet laten doorgaan van je evenement en bij het organiseren van nieuwe evenementen waar mensen dicht op elkaar staan. 


De scan als toepassing op je eigen event

Eens je event is uitgewerkt, kan je hierop de COVID Event Scan toepassen, en berekenen hoe veilig je evenement is. Nadat je eenmalig een account hebt aangemaakt, kan je meerdere events invoeren en scannen.  

De scan is een vragenlijst met eenvoudige vragen waarbij alle parameters uit het protocol worden overlopen. Uiteindelijk berekent de scan de COVID-veiligheid van je evenement. Men krijgt inzicht in hoe het samenspel tussen eigenschappen en maatregelen het veiligheidsrisico van je event bepaalt. Zo ben je na verloop van tijd helemaal op de hoogte van wat kan en wat niet kan in deze tijden.  

Belangrijk om te vermelden is dat het toegekende veiligheidslabel geen rekening houdt met de klassieke veiligheidsvereisten zoals brandveiligheid, nooduitgangen, etc.  

Bovendien is het een dynamisch model. De parameters kunnen, na een advies het crisiscentrum, aangepast worden volgens de evolutie van de pandemie. Het is mogelijk dat organisatoren in dat geval gevraagd wordt een nieuwe scan uit te voeren volgens de aangepaste parameters. 

Tijdens het invullen van de scan krijg je soms ook mogelijke verbeterpunten aanbevolen, waar je het evenement eventueel zou kunnen aanpassen. De uiteindelijke score kan dus rood, oranje of groen zijn. Als je een groene score krijgt, dan heb je in principe een Covid-veilig event. Bij een oranje score moet je nog enkele aanpassingen doen. En bij een rode score moet je misschien toch even het format van je event herbekijken. Je eindscore kan je vervolgens downloaden als pdf. 


Tips & tricks

Creëer anderhalve meter met grotendeels zittend publiek  
Stel alles op dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan.  

Elk contact met andere gasten en het organiserend team moet in alle omstandigheden tot een minimum beperkt worden, en steeds met 1,5 meter afstand. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen of duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden. 

Zet maximaal in op hygiëne 

 • Zorg vóór de start voor een complete reiniging en ontsmetting van alle materialen en ruimtes.
 • Draag een mondmasker of ander alternatief in stof, behalve voor functies waarbij je altijd anderhalve meter afstand kan houden.
 • Stel handgel of ontsmettingsmiddelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig, zoals aan de toiletten.
 • Zet niets op de tafels.
 • Gebruik geen menu- en drankenkaart maar borden aan de wanden of andere alternatieven.
 • Gebruik zo veel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Laat niet-automatische deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Gasten hangen zelf hun jassen en accessoires weg.
 • Reinig en ontsmet tafel, stoelen en het gebruikte materiaal grondig na ieder gebruik
 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en worden gespoeld.
 • Voorzie uitsluitend papieren doekjes of papier op rol, en afsluitbare vuilnisbakken, ook in de toiletten.
 • Voorzie een spray in de toiletten zodat de contactoppervlakken gereinigd kunnen worden door de gebruikers en hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. 


Communiceer duidelijk met je gasten
Afficheer bij de ingang duidelijk de coronamaatregelen die van toepassing op je event. Doe een welkomstgesprek met je gasten waarbij je hen de voorziene preventiemaatregelen en de coronaregels toelicht. 

Werk op reservatie 
Laat je gasten op voorhand reserveren en gebruik hiervoor wanneer je dit wenst het gemeentelijk ticketsysteem. Op deze manier heb je steeds een overzicht van de gasten, wat belangrijk kan zijn naar mogelijk contactonderzoek. 

Laat het maximaal aantal gasten per tafel toe, niet meer 
De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd. 

Stimuleer elektronisch betalen 
Vermijd cash zo veel als mogelijk en laat je gasten elektronisch – en bij voorkeur contactloos - betalen. Bij gebruik van de pinautomaat of betaalterminal dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking van je gasten.

Denk goed na over de organisatie 
Maak vooraf een duidelijk inplantingsplan zodat alles vlot kan verlopen.  

Enkele tips:

 • Voorzie een gescheiden in- en uitgang om files te vermijden
 • Voorzie steeds en overal voldoende ruimte
 • Werk in bubbels

Sluitingsuur 
Net zoals cafés, bars en restaurants sluit je de deuren om 1.00 u ‘s nachts.