Gemeente Gemeente Lennik

Evenementen en activiteiten

Update overlegcomite 14-04-2021:
Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.


Besluit gouverneur Vlaams-Brabant - 'occasionele verkoop van goederen door verenigingen'

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft in een politiebesluit van de gouverneur van 4 november 2020 een artikel opgenomen waarin de ‘occasionele verkoop van goederen door verenigingen’, wordt geregeld. Aanleiding was de onduidelijkheid die hierover bestond na de publicatie van het MB van 28 oktober 2020 en de wijziging daarvan door het MB van 1 november 2020, met als gevolg talloze vragen van lokale besturen en verenigingen. De gouverneur beoogt een evenwicht te brengen tussen een maximale epidemiologische veiligheid enerzijds, en het toch nog mogelijk maken voor verenigingen om een centje bij te verdienen anderzijds.

Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving, en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen. Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt. Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd. Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd. Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.

Bijlage: Artikel uit het politiebesluit van de gouverneur van 4 november 2020:

“Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.”


Event organiseren? Coronagewijs!

Dat de Covid-19 pandemie een enorme impact heeft op de samenleving in het algemeen en de lokale economie en verenigingen beseffen we allemaal. Hiervoor is het uitermate belangrijk om samen de strijd aan te gaan tegen dit virus en de impact ervan tot een minimum te herleiden. 

In Lennik hebben we de coronacrisis tot nu toe heel ernstig genomen en de maatregelen strikt nageleefd. Onze resultaten zijn tot op heden recht evenredig met de vele inspanningen die we van elk van jullie verwachten. Laten we dit zo houden! 

Anderzijds willen we toch weer een stukje terugkeren naar de normaliteit en de organisatie
van kleine evenementen is daar een belangrijk onderdeel van.

Uiteraard is het wel belangrijk dat alles veilig wordt georganiseerd, want het organiseren van
evenementen impliceert ook het samenbrengen van mensen uit verschillende bubbels.


Covid-veilig event aanvragen in Lennik

 1. Vul de COVID Event Scan in en bezorg het resultaat 30 dagen voor de start het event aan de gemeente via info@lennik.be.
 2. Het resultaat van de COVID Event Scan wordt door de gemeente doorgestuurd naar de politie. Zij formuleren een advies waarbij mogelijk nog extra maatregelen/ aandachtspunten worden opgenomen.
 3. Het resultaat van de COVID Event Scan en het advies van de politie wordt tenslotte voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die finaal de eindbeslissing neemt of het evenement al dan niet kan/mag georganiseerd worden.
 4. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bezorgd aan de aanvrager en politie. Het 
Covid Event Risk Model (CERM) helpt je veilig te organiseren 

Het Covid Event Risk Model helpt evenementorganisatoren en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen.  

Het gratis online en dynamisch model bevat onder meer een vragenlijst en gedragscode die de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aangeven die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement. 


Het COVID Event Risk Model bestaat uit twee belangrijke delen. 
 

 1. Het COVID Event Protocol is een gids voor alle eventorganisatoren actief in de publieke en of (non-)profitsector. Hierin vind je tal van maatregelen en deze kan je als handleiding gebruiken bij de voorbereiding van je evenement. 
 2. Op basis van die regels zijn de twintig parameters van de COVID Event Scan opgesteld. Deze parameters omvatten 13 event-kenmerken en 7 maatregelen. In het protocol zal er per parameter worden ingegaan op de wat, de waarom, de waar en de hoe.
   
   

De pijlers van het Covid Event Protocol zijn eigenlijk drie gouden regels:

 1. een maximale fysieke afstand: “Kan je maximale fysieke afstand bewaren? Heb je daar een plan rond? En kan je de mensenstroom op een gecontroleerde manier doorheen je event leiden?
 2. een maximale hygiëne: “Kan je maximaal rekening houden met de hygiënemaatregelen? Zowel voor personen, maar ook voor contactoppervlakken. Ook ventilatie is hier een belangrijk aspect.”   
 3. maximale data: “Hoe meer je weet wie er aanwezig is, hoe beter je vooraf/achteraf kan communiceren.” 

Kenmerken:

Indoor/outdoor, Eventdynamiek, Dichtheid, Capaciteitsgebruik, Kwetsbare groepen, Lokale focus, Mobiliteit, Meerdaags, Aanwezigheidstijd, Interactie, Lawaai, Drank, Voeding, Maatregelen, Registratie, Bezoekerstelling, Ontsmettingsprotocol, Crowd Management Plan, Sensibiliseren COVID-maatregelen, Hygiënische voorzieningen, Veiligheidscommunicatie 


Pas het Covid Event Risk Model toe via www.covideventriskmodel.be 

Niemand kan voorspellen hoe deze crisis de komende weken en maanden zal evolueren. Denk goed na over het al dan niet laten doorgaan van je evenement en bij het organiseren van nieuwe evenementen waar mensen dicht op elkaar staan. 


De scan als toepassing op je eigen event

Eens je event is uitgewerkt, kan je hierop de COVID Event Scan toepassen, en berekenen hoe veilig je evenement is. Nadat je eenmalig een account hebt aangemaakt, kan je meerdere events invoeren en scannen.  

De scan is een vragenlijst met eenvoudige vragen waarbij alle parameters uit het protocol worden overlopen. Uiteindelijk berekent de scan de COVID-veiligheid van je evenement. Men krijgt inzicht in hoe het samenspel tussen eigenschappen en maatregelen het veiligheidsrisico van je event bepaalt. Zo ben je na verloop van tijd helemaal op de hoogte van wat kan en wat niet kan in deze tijden.  

Belangrijk om te vermelden is dat het toegekende veiligheidslabel geen rekening houdt met de klassieke veiligheidsvereisten zoals brandveiligheid, nooduitgangen, etc.  

Bovendien is het een dynamisch model. De parameters kunnen, na een advies het crisiscentrum, aangepast worden volgens de evolutie van de pandemie. Het is mogelijk dat organisatoren in dat geval gevraagd wordt een nieuwe scan uit te voeren volgens de aangepaste parameters. 

Tijdens het invullen van de scan krijg je soms ook mogelijke verbeterpunten aanbevolen, waar je het evenement eventueel zou kunnen aanpassen. De uiteindelijke score kan dus rood, oranje of groen zijn. Als je een groene score krijgt, dan heb je in principe een Covid-veilig event. Bij een oranje score moet je nog enkele aanpassingen doen. En bij een rode score moet je misschien toch even het format van je event herbekijken. Je eindscore kan je vervolgens downloaden als pdf. 


Tips & tricks

Creëer anderhalve meter met grotendeels zittend publiek  
Stel alles op dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan.  

Elk contact met andere gasten en het organiserend team moet in alle omstandigheden tot een minimum beperkt worden, en steeds met 1,5 meter afstand. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen of duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden. 

Zet maximaal in op hygiëne 

 • Zorg vóór de start voor een complete reiniging en ontsmetting van alle materialen en ruimtes.
 • Draag een mondmasker of ander alternatief in stof, behalve voor functies waarbij je altijd anderhalve meter afstand kan houden.
 • Stel handgel of ontsmettingsmiddelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig, zoals aan de toiletten.
 • Zet niets op de tafels.
 • Gebruik geen menu- en drankenkaart maar borden aan de wanden of andere alternatieven.
 • Gebruik zo veel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Laat niet-automatische deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Gasten hangen zelf hun jassen en accessoires weg.
 • Reinig en ontsmet tafel, stoelen en het gebruikte materiaal grondig na ieder gebruik
 • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en worden gespoeld.
 • Voorzie uitsluitend papieren doekjes of papier op rol, en afsluitbare vuilnisbakken, ook in de toiletten.
 • Voorzie een spray in de toiletten zodat de contactoppervlakken gereinigd kunnen worden door de gebruikers en hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. 


Communiceer duidelijk met je gasten
Afficheer bij de ingang duidelijk de coronamaatregelen die van toepassing op je event. Doe een welkomstgesprek met je gasten waarbij je hen de voorziene preventiemaatregelen en de coronaregels toelicht. 

Werk op reservatie 
Laat je gasten op voorhand reserveren en gebruik hiervoor wanneer je dit wenst het gemeentelijk ticketsysteem. Op deze manier heb je steeds een overzicht van de gasten, wat belangrijk kan zijn naar mogelijk contactonderzoek. 

Laat het maximaal aantal gasten per tafel toe, niet meer 
De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd. 

Stimuleer elektronisch betalen 
Vermijd cash zo veel als mogelijk en laat je gasten elektronisch – en bij voorkeur contactloos - betalen. Bij gebruik van de pinautomaat of betaalterminal dient deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet te worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking van je gasten.

Denk goed na over de organisatie 
Maak vooraf een duidelijk inplantingsplan zodat alles vlot kan verlopen.  

Enkele tips:

 • Voorzie een gescheiden in- en uitgang om files te vermijden
 • Voorzie steeds en overal voldoende ruimte
 • Werk in bubbels

Sluitingsuur 
Net zoals cafés, bars en restaurants sluit je de deuren om 1.00 u ‘s nachts.