Gemeente Gemeente Lennik

Onderwijs en kinderopvang

Scholen

Zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, worden de fysieke lessen in alle Lennikse scholen opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met zondag 17 mei (of donderdag 14 mei indien scholen vrijdag 15 mei een proefdag voor de heropstart organiseren). 

Gefaseerde heropstart
Zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs hebben nu al een paar weken preteaching achter de rug. Deze fase met aanbod van nieuwe leerstof via afstandsonderwijs blijft
van kracht. 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de lessen op school hervat kunnen worden vanaf
maandag 18 mei. Scholen die willen mogen al op vrijdag 15 mei de deuren openen voor een
pilootfase. 

Uiteraard staat de veiligheid van leerlingen en personeel voorop bij deze heropstart. Daarom
blijven principes van social distancing en de contact bubbels heel belangrijk. Niet elke leerling zal terug naar school kunnen en ook niet voltijds. In de keuze van leerjaren werd er vooral gekeken naar de nood aan contactonderwijs voor basisvaardigheden, vlotte overgang naar een volgend onderwijsniveau of de arbeidsmarkt.

Basisonderwijs

 • 3 leerjaren fysiek terug naar school – 6de, 1ste en 2de leerjaar
 • voor de andere leerjaren blijft preteaching via afstandsonderwijs van toepassing
 • buitengewoon lager onderwijs: max. 3 leerjaren/leeftijdscohorten
 • als er prioriteiten opgesteld moeten worden om veiligheids- of organisatorische redenen wordt deze volgorde voorgesteld: 6de, 1ste en dan het 2de leerjaar

Secundair onderwijs

 • prioriteit gaat naar de laatstejaars, om de doorstroom naar het hoger onderwijs of arbeidsmarkt vlot te laten verlopen

Opvang op school

 • blijft voorzien voor zowel het basis- als het secundair onderwijs
 • leerlingen in de opvang moeten vanaf de herstartfase volgens het contactbubbelprincipe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten ..

Bovenstaande maatregelen zijn algemene maatregelen. Als ouder is het uiteraard zeer belangrijk om duidelijke en persoonlijke informatie te krijgen rond het onderwijs van je kind. Het zal de school zelf zijn die contact opneemt met de ouders als duidelijk is hoe het onderwijs van je kind(eren) geregeld zal worden vanaf 18 mei. Dit kan namelijk verschillen van school tot school, afhankelijk van wat er mogelijk is binnen
een bepaalde school. 

In samenspraak met scholen en gemeentebestuur werd beslist dat Lennikse scholen geen voor- en naschoolse opvang meer organiseren vanaf de heropstart.

IBO Het Wonderhuis

Vanaf 18 mei is er kleuteropvang minstens voor kleuters van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Opvang van lagere schoolkinderen is er enkel voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en kinderen uit kwetsbare gezinnen.  De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven behouden.

Verder vragen wij aan de ouders om:

 • Tijdens het brengen en ophalen van uw kind een mondmasker of andere bedekking te dragen.
 • Uw kind aan de voordeur af te zetten en op te halen.
 • Een veilige afstand te bewaren tegenover andere ouders en begeleiders van de opvang.
 • Uw kind slechts door 1 persoon te laten afzetten en ophalen en liefst altijd door dezelfde persoon.
 • Zieke kinderen thuis te houden.
 • Uw kind zo snel mogelijk op te halen indien het ziek wordt in de opvang.  

De inschrijvingen voor de zomervakantie zullen doorgaan van zodra er extra informatie beschikbaar is over de organisatie van activiteiten tijdens de maanden juli en augustus.

Met vragen kan u (liefst) via mail terecht op wonderhuis@ocmw.lennik.be (coördinator). Bellen kan tussen 7u en 8u30 's ochtends en 15u30 en 16u30 's avonds op het nummer 02 582 12 13.

We hopen jullie snel terug te zien, zorg goed voor elkaar! 

Het Wonderhuisteam

Meer weten? opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 
Dringende vraag? Mail naar corona@opgroeien.be


Academie Peter Benoit

De lessen en activiteiten van de Academie van Lennik zijn opgeschort. Hier is geen opvang.

Door de Corona maatregelen die steeds veranderen, vragen we regelmatig onze website https://www.lennik.be/academie te consulteren. Daar vind je de meest recente informatie over de inschrijvingen, nieuwe uurroosters en dergelijke.

Heb je een vraag, mail deze dan naar mwdacademie@lennik.be (secretariaat) of
johan.moeyersoons@lennik.be (directeur).

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Huidige leerlingen kunnen online inschrijven voor het volgende schooljaar vanaf 1 juni.

Ben je nieuwe leerling?
Mail je naam en telefoonnummer naar mwdacademie@lennik.be. Wij contacteren je
voor een afspraak waarin we je inschrijving vervolledigen. Inschrijven kan tussen 15 en 30 juni
en vanaf 26 augustus tot eind september.

Kinderdagverblijven 

De kinderdagverblijven blijven open.