Gemeente Gemeente Lennik

Woonzorgcentra

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra is besloten dat zij standaard de deuren zullen sluiten voor externe bezoekers. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor:

  • Externe zorgverstrekkers
  • Stagiair(e)s
  • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)
  • Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Co√∂rdinerend en Raadgevend Arts) (bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten)

Deze groep die toch binnen mag, zal aan dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen als personeel.