Gemeente Gemeente Lennik

Serviceflats WCD Den Bleek

In WCD Den Bleek is er slechts één ingang. Alle activiteiten (in- en extern) werden opgeschort, evenwel is elke dag de sociaal administratief medewerker aanwezig, waar elke bewoner onder veilige omstandigheden terecht kan.

In de regel worden de serviceflats beschouwd als een thuissituatie waardoor de indicaties en maatregelen die voor de algemene bevolking ook voor de bewoners toepassing zijn.

  • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
  • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.
  • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid.
  • Social distancing (fysieke afstand van 1,5 m) wordt maximaal toegepast. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
  • Bewoners en bezoekers voeren een correcte handhygiëne uit bij het begin en het einde van het bezoek.
  • De bezoekers dragen een mondneusmasker in het gebouw en in de flat van betrokkene.
  • Indien de 1,5 m afstand regel niet kan gerespecteerd worden, dragen bewoners en bezoekers een mondneusmasker.
  • Het bezoek vervolgt zijn weg rechtstreeks naar de te bezoeken flat. Stil staan of zitten in de gemeenschappelijke delen kan niet toegestaan worden.
  • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.
  • Dieren kunnen op bezoek komen.

Bovenstaande richtlijnen, en desgevallend bijkomende maatregelen, worden periodiek door de voorziening geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na iedere bekendmaking van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse overheid, worden deze richtlijnen geëvalueerd in welke mate de inhoud nog aangepast is aan de (nieuwe) algemeen geldende regels.