Gemeente Gemeente Lennik

Diensten OCMW

Het OCMW is open op afspraak. Afspraken kan je maken op het nummer 02 532 41 45 en via mail info@ocmw.lennik.be.


Maatschappelijk werksters, mantelzorgers, …

Huisbezoeken zijn over het algemeen vervangen door tuinbezoeken om de continuïteit te
garanderen. Enkel bij dringende situaties zal een huisbezoek plaatsvinden mits het dragen van een mondmasker en het respecteren van de fysieke afstand van min. 1,5m. Daarnaast ontvangen de maatschappelijk assistenten na afspraak sinds kort ook opnieuw cliënten in een veilige omgeving op het OCMW. De sociaal administratief verantwoordelijke doet op haar beurt ook tuinbezoeken bij de bewoners van het WCD. 

Bij cliënten die voor de coronacrisis geen huisbezoeken kregen, blijven de telefonische contacten net als vroeger behouden.


Poetsdienst

De poetsdienst is operationeel, en biedt zijn diensten mits akkoord van de gebruiker aan. Elke
poetshulp en gebruiker krijgt duidelijke instructies i.v.m. hygiëne- en social distancing maatregelen om veilig te kunnen werken.


Klusjesdienst

De klusjesdienst is operationeel mits het naleven van de voorschriften rond social distancing. 

Minder mobielen centrale

Deze service is momenteel niet operationeel gezien alle niet dringende ziekenhuisbehandelingen
geannuleerd werden. Tot zolang de Minder Mobielen Centrale niet heropstart, kan men
via het OCMW gebruik maken van DAV voor dringende verplaatsingen. Gebruikte je de MMC
voor het doen van je boodschappen, dan helpen onze talrijke ‘coronavrijwilligers’ je hiermee met plezier verder. Meld je (hulp)vraag op weekdagen tussen 8-12 uur en 13-16 uur via het nummer 02 532 41 45.


Vrijwilligerswerking OCMW

De vrijwilligerswerking van het OCMW, bestaande uit o.a. burenbemiddeling, hulp in de cafétaria van het WCD Den Bleek, buurtwerking, …, blijven opgeschort voor zolang de lockdown maatregelen van kracht zijn. De reden hiervoor is dat deze vrijwilligers vaak zelf tot een risicogroep behoren. Daarenboven komen zij door hun vrijwilligerswerk ook in contact met andere risicogroepen.


Serviceflats WCD Den Bleek

De Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, hebben beslist dat de bezoekmogelijkheden in de erkende serviceflatgebouwen die fysiek geen deel uitmaken van een woonzorgcentrum in beperkte mate en onder voorwaarden kunnen verruimd worden vanaf 18 mei.

Wij willen jullie informeren over de toe te passen maatregelen:

 • Per bezoekmoment geldt dat maximum 4 bezoekers – altijd dezelfde – worden
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
 • Er is geen bezoek mogelijk bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.
 • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid.
 • Social distancing (fysieke afstand van 1,5 m) wordt maximaal toegepast. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
 • Bewoners en bezoekers voeren een correcte handhygiëne uit bij het begin en het einde van het bezoek.
 • De bezoekers dragen een mondneusmasker in het gebouw en in de flat van betrokkene.
 • Indien de 1,5 m afstand regel niet kan gerespecteerd worden, dragen bewoners en bezoekers een mondneusmasker.
 • Het bezoek vervolgt zijn weg rechtstreeks naar de te bezoeken flat. Stil staan of zitten in de gemeenschappelijke delen kan niet toegestaan worden.
 • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.
 • Dieren (die niet in de voorziening wonen) kunnen niet op bezoek komen.

Bovenstaande richtlijnen, en desgevallend bijkomende maatregelen, worden periodiek door de voorziening geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na iedere bekendmaking van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse overheid, worden deze richtlijnen geëvalueerd in welke mate de inhoud nog aangepast is aan de (nieuwe) algemeen geldende regels.


Hulp nodig?

Heb je hulp nodig, ben je geïsoleerd, geraak je niet aan warme maaltijden,...
Contacteer het OCMW op 02 532 41 45. Wij helpen je graag verder.