Gemeente Gemeente Lennik

Consultatiepunt Covid-19: enkel toegankelijk na doorverwijzing door de huisarts

Dinsdag 24 maart opent het Consultatiepunt Covid-19 in de Sporthal Jo Baetens, te Lennik.

Patiënten kunnen hier enkel en alleen op doorverwijzing van hun huisarts terecht.
Bel altijd eerst naar je huisarts als je klachten hebt die op een besmetting met corona kunnen wijzen. De huisarts zal je na een telefonische raadpleging meer info verschaffen en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19. Je zelf komen aanmelden in het Consultatiepunt Covid-19 kan niet. Zonder doorverwijzing zal men je hier niet onderzoeken en hoe dan ook terug naar huis sturen. In de triageposten zoals het Consultatiepunt Covid-19 worden de patiënten medisch grondig onderzocht, en indien nodig doorverwezen, maar ook daar worden geen testen afgenomen.

Het Consultatiepunt Covid-19  is een initiatief van de huisartsenkring en de gemeente Lennik in samenwerking met Dilbeek, Roosdaal, Gooik en Zuid-West Pajottenland (Herne-Galmaarden-Bever) om noodopvang en medische permanentie te garanderen in crisissituaties waarbij zowel de huisartsen als de ziekenhuizen ontlast worden. Huisartsen uit de regio zullen elkaar hier aflossen om mogelijke besmettingen op te sporen. Zij beslissen na een medisch onderzoek of je thuis in quarantaine mag uitzieken, of ze je doorverwijzen naar het ziekenhuis.

In het centrum worden de afstandsregels strikt opgevolgd en wordt de veiligheid van de medewerkers streng bewaakt.