Gemeente Gemeente Lennik

RO - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bouwlagen en woonlagen

Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Bouw- en Woonlagen”

Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Bouw- en Woonlagen” werd op 19 februari 2020 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Lennik.

Overeenkomstig artikel 2.2.14 en 2.2.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt het openbaar onderzoek georganiseerd van 30 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Het ontwerp RUP “Bouw-en Woonlagen” ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het onthaal op het gemeentehuis, Markt 18 te 1750 LENNIK of is raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Opmerkingen en bezwaren kunnen per aangetekende brief bezorgd worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Lennik (GECORO Lennik, Markt 18 te 1750 LENNIK). U kunt uw schriftelijke opmerkingen en bezwaren ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij het onthaal op het gemeentehuis (Markt 18 te 1750 LENNIK). De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd aan de GECORO.

Normaal gezien werd op 23 april 2020 een infomarkt georganiseerd om iedereen optimaal te informeren. Vanwege het grote aantal deelnemers is deze niet kunnen doorgaan.

Gelet  de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken geven we bij voorkeur digitaal of telefonisch toelichting van de plannen.

Er is een digitale infosessie voorzien woensdag 27 mei om 17 uur. Inschrijven kan via mail naar omgeving@lennik.be tot zondag 24 mei 2020. U ontvangt dan een link met de toegang tot de sessie.

Hoe verloopt zo een sessie?

  • Iedereen logt in via de toegestuurde link en zet zijn micro uit.
  • Het studiebureau geeft een presentatie. (+/- 15 min.)
  • Vragen kunnen gesteld worden, waarschijnlijk via chat.
  • Na de presentatie beantwoordt de spreker alle vragen die gesteld werden.
  • Veel gestelde vragen en antwoorden worden nadien gepubliceerd op de gemeentelijke website

Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken via 02 531 02 40 of via mail omgeving@lennik.be.

Het openbaar onderzoek werd normaal georganiseerd van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020. Deze termijnen werden aangepast.

Update: geschorst van 27 maart tot 24 april

verderzetting 30 april 2020 - 30 juni 2020

 

Te Lennik 29 april 2020