Gemeente Gemeente Lennik

Reizen

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Iedereen die terugkeert naar België moet binnen 48 uur voor vertrek het Public Health Passenger Locator Form invullen. Alle informatie over dit formulier kan je hier vinden.

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of “niet-essentiële” verplaatsingen. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisico-contacten”, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten.


Oranje zones
 zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.

Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse.

Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.


Groene zones
 zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.

Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat je het reisadvies leest vóór je naar je bestemming vertrekt. Volg tijdens je verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

Alle reisadviezen zijn hier te vinden en worden regelmatig aangepast.


Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?

Wanneer je terugkeert uit een groene zone hoef je geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer. Je respecteert steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers. In deze landen zijn er geen belangrijke uitbraken van het covid-19 virus en is het risico op besmetting (heel) erg laag.


Keer je terug uit een oranje zone, dan wordt je gevraagd contact op te nemen met je huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.


Keer je terug uit een rode zone:

 • Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de zelfisolatie.
 • Contacteer je huisarts en vermeld je reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting.

Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de website van de bevoegde overheden:


Wat gebeurt er als ik getest word na mijn terugkeer?

Je huisarts zal jou en jouw medereizigers testen op het covid-19 virus. Blijf in afwachting van je afspraak met de huisarts thuis in quarantaine.

Indien je negatief test op het covid-19 virus, blijf je thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen na je terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoef je niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de instructies van je huisarts en blijf in zelfisolatie.

Indien je positief test op het covid-19 virus bij de eerste test, blijf dan minstens 7 dagen in zelfisolatie en volg de instructies van je huisarts die je gezondheid verder zal opvolgen. De contactopvolgers zullen je contacteren om al je nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen.


Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen?

Je huisarts zal je een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan je aan uw werkgever bewijzen dat je in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar je mag je niet verplaatsen naar je werkplek.

Als je niet kan telewerken, kan je een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.


Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

 • Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf je terugkeer in België.
 • De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra je in België aankomt na je reis.
 • Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat je binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan je privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als je positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.
 • Tijdens je quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Voor de huisgenoten die samen met jou op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.
 • Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).
 • Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens je quarantaine of zelfisolatie.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
 • Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. Je mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en je moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:
  • Bezoek aan je huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet je bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en je medewerking verlenen aan het oplijsten van jouw nauwe contacten.