Gemeente Gemeente Lennik

Reizen

De meest actuele info kan je te allen tijde terugvinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 

Niet-essentiële reizen naar België zijn tot nader order verboden tot en met 18 april 2021 voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.

Verklaring op eer

Een verklaring op eer is verplicht voor een persoon met de nationaliteit van, of met de
hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of met de hoofdverblijfplaats in een derde land die op deze lijst is hernomen .

Voor deze reizen, is de reiziger – behoudens overmacht – verplicht de digitale of papieren verklaring op eer, waarvan het modelformulier terug te vinden is op de website www.info-coronavirus.be, voorafgaand aan de reis in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

Passagier Lokalisatie formulier (PLF)

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur
voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier
is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/