Gemeente Gemeente Lennik

Sportclubs

Update 23 oktober: COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

 • Bij professionele sportwedstrijden in alle takken, en dat zowel indoor als outdoor, wordt geen publiek meer toegelaten.
 • Alle amateurwedstrijden voor volwassenen worden opgeschort.
 • Jeugdcompetities (onder 18 jaar) en trainingen voor jeugd en amateursporters kunnen wel doorgaan. Bij jeugdwedstrijden mag nog één ouder of één familielid per speler komen kijken. Eten of drank mag ter plaatse niet meer verkocht en/of genuttigd worden.
 • Bij indoorsporten moet de afstand van 1,5 meter te allen tijde gegarandeerd worden. Voor kinderen onder de 12 jaar blijven contactsporten ook indoor wel toegelaten.
 • Zwembaden blijven open.

Sport schakelt naar code oranje

Momenteel hanteren we in de sport de leidraad en protocollen die gelden bij code geel.
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 gaan we over naar code oranje.

Wat betekent dit?

 • Voor kinderen -12 jaar is contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, zowel indoor als outdoor.
 • Outdoor sportactiviteiten: voor 12+ is contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen voor zover dit noodzakelijk is in een wedstrijdcontext.
 • Indoor sportactiviteiten: indoor sportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, worden tijdelijk verboden voor iedereen boven 12 jaar.
 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk.
 • NIEUW n.a.v. de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober:
  De sportkantines en drankgelegenheden dienen te sluiten.
 • Publiek blijft toegelaten. Voor de indoor sportinfrastructuur geldt dit enkel voor de clubs die hiervoor een Covid Risk Model hebben ingevuld en op basis hiervan de goedkeuring hebben gekregen van het college van burgemeester en schepenen (op basis van advies van de politie).
 • De leidraad sport en corona in code oranje en de kleurencodes sport: zie bijlage. Hier vindt u nog meer gedetailleerde info.
 • Indien er op basis van de ministeriële besluiten nog extra verduidelijking komt, wordt deze verder naar jullie gecommuniceerd.
 • Volg ook steeds de berichtgeving van de betrokken federatie want per sporttak kunnen nog specifiekere regels en maatregelen worden opgelegd eigen aan de beoefende sport.
 • Code oranje is momenteel van kracht tot na de herfstvakantie.

Specifiek voor Lennik betekent dit:

 • Outdoor sporten kunnen tot op heden blijven doorgaan zowel -12 jaar als +12 jaar.
  Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden.
 • NIEUW n.a.v. de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober:
  De sportkantines en drankgelegenheden dienen te sluiten.
 • Gevechtssporten (judo + zelfverdediging) +12 jaar worden vanaf 14/10 stop gezet.
 • Minivoetbal: competitie wordt vanaf 14/10 stop gezet.
 • Volleybal: competitie +12 jaar wordt vanaf 14/10 stop gezet. Op basis van de info die ik
  heb, kunnen trainingen wel nog doorgaan op voorwaarde dat tijdens de trainingen ten
  allen tijde de afstand van 1,5 bewaard kan worden.
 • Badminton kan blijven doorgaan, maar enkel 1 tegen 1. Dubbelspel is vanaf 14/10 niet
  meer toegelaten.
 • Tafeltennis kan blijven doorgaan, maar enkel 1 tegen 1 op voorwaarde dat de afstand van
  1,5m steeds gegarandeerd kan worden. Dubbelspel is vanaf 14/10 niet meer toegelaten.
 • Turnen kan blijven doorgaan mits tijdens de trainingen de afstand van 1,5m steeds
  gegarandeerd kan worden.

Verder is het uiteraard belangrijk dat binnen jullie werking iedereen de essentiële regels naleeft omtrent handhygiëne, afstand houden, dragen mondmasker en het aantal sociale contacten tot een minimum beperkt. Enkel zo kunnen we hopelijk zo snel mogelijk terugkeren naar code geel.

Voor meer specifieke vragen kan je ook steeds de website van Sport Vlaanderen raadplegen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 


Specifiek voor de indoor sporten (sporthal Jo Baetens + brandweerkazerne)

 • Omwille van het beperkte aantal kleedkamers wordt beslist dat deze tot nader order niet meer gebruikt mogen worden. Op die manier worden contacten zoveel mogelijk vermeden. Spelers komen dus aangekleed naar de sporthal.
 • Toeschouwer en ouders worden op geen enkel moment toegelaten in de sporthal en brandweerkazerne.
 • Dragen van mondmaskers is verplicht voor sporters +12 jaar bij het betreden en verlaten van de sportaccommodatie. Tijdens de het sporten mogen de mondmaskers worden afgezet.
 • Denk als club goed na de sportaccommodatie betreden wordt (bijvoorbeeld buiten verzamelen en in groep de accommodatie betreden).
 • Bij het wisselen van groepen mogen de verschillende groepen niet met
  elkaar in contact komen. Voorzie dus voldoende wisseltijd door
  bijvoorbeeld de trainingen in te korten.
 • Verplicht volgen van het circulatieplan (zie bijlage):
  Er wordt gewerkt met een gescheiden in- en uitgang zodat groepen elkaar niet hoeven te kruisen bij het verlaten en binnengaan van de sporthal.
  De ingang is de huidige ingang aan de parkingzijde. De uitgang is aan de nooddeuren ter hoogte van de vroegere feestzaal. Op de vloer zijn blauwe pijlen aangebracht die de richting zullen aangeven. Er wordt steeds gewerkt met een enkele richting. Voor het bereiken van de toiletten/kleedkamers is dit dus steeds langs de sportzaal (zie ook onderstaand plan).
  Enkel de verantwoordelijke van de aanwezige sportclub die als laatste overblijft, mag de sporthal via de deur aan de parking verlaten zodat hij bij het afsluiten kan controleren of de nooddeuren goed zijn afgesloten (belangrijk wanneer het alarm is geactiveerd).
 • Voor het halen en terugbrengen van het materiaal in de berging (volleybal, badminton) is het noodzakelijk om even tegen de richting in te stappen. Daarom worden maximum 2 personen tegelijk toegelaten in en naar de materiaalberging. Het dragen van een mondmasker is hierbij verplicht. Enkel trainers of verantwoordelijken van de club worden toegelaten in deze berging. Voor spelers is deze zone dus verboden.
 • Er wordt geadviseerd om in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk activiteiten/trainingen buiten te organiseren.


Procedure bij vaststelling van besmetting

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in

 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
 • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
 • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen:

Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?

 • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
 • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact TracingTeam.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorgengezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf

Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.

 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.
 • Wat moet ik weten over contact tracing?
 • Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek.

Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.