Gemeente Gemeente Lennik

Contactopvolging

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

Contactopvolging houdt in dat er wordt onderzocht met wie een drager van Covid-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen, kunnen we hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kan hij/zij goed op de persoonlijke hygiëne letten en helpt iedereen mee aan het vertragen van het coronavirus.

Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. Deze preventieve methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding te beperken van ziektes zoals meningitis of mazelen. Contactonderzoek in België is een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen. De basisreflexen zijn:

 • Was regelmatig je handen
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen


Hoe word ik gecontacteerd?

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

 • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.
 • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:
  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens
 • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:
  1. het contactcentrum
  2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
  3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.
 • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.
 • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Je kan gecontacteerd worden via telefoon, sms, e-mail of er kan iemand bij jou thuis langskomen.

 • Als je in contact bent gekomen met iemand die ziek is, krijg je na het gesprek met de medewerker die contacten opvolgt, een sms met een code voor een PCR-test. Die code moet je tonen aan je huisarts.
 • Als je een hoogrisicocontact bent en dus 14 dagen moet thuis blijven, krijg je een e-mail met een quarantaineattest.
 • Als je wordt gecontacteerd kan je Rijksregisternummer gevraagd worden. Dit wordt gebruikt om eventueel een PCR-test en/of een quarantaineattest voor te bereiden.


Hoe kan ik mij voorbereiden op de contactopvolging?

Ik heb zelf COVID-19-symptomen

 1. Heb je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid, dan kan je drager zijn van het coronavirus.
  • Blijf meteen thuis.
  • Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven. Als de huisarts vermoed dat je Covid-19 hebt, zal hij je verwijzen voor een test, of eventueel die test zelf afnemen. Ook je telefoonnummer zal gevraagd worden.
  • Je laat deze test best doen zodat jij en je arts meer zekerheid hebben of je al dan niet besmet bent met Covid-19.
  • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).
  • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.
  • Je huisarts of de arts die de test afnam verwittigt de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten.
 2. Een medewerker van de overheid belt je op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:
  • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.
  • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.


Ik ben in contact gekomen met iemand die corona heeft

Ben je in contact gekomen met iemand die corona heeft ? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat moet je doen?

 • Ga in quarantaine.
 • Je krijgt een test op dag 7, na je laatste contact.
 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Laat geen andere personen binnen in je huis.
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur.

Ben je slechts kort in contact gekomen met iemand die corona heeft - bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Blijf 14 dagen op 1,5 meter afstand van alle personen.
 • Voel je je ziek? Neem contact op met je huisarts.


Vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/