Gemeente Gemeente Lennik

Meldpunt

 
Zit jij met een vraag aan de gemeente om actie te ondernemen n.a.v. bepaalde situaties, dan kan je een melding maken via dit gemeentelijk meldpunt. De aard van meldingen kunnen zeer uiteenlopend zijn, van sluikstort, schade aan het wegdek tot (geluids)overlast, ...
Om een melding correct te kunnen behandelen, vragen wij steeds je naam en contactgegevens, welke wij met de nodige discretie behandelen. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.

Een aantal meldingen worden door andere bevoegde overheden verholpen:

Gas en elektriciteit Voor gas en elektriciteit kan je terecht bij Fluvius: http://www.fluvius.be.
Afvalinzameling Heb je problemen bij de afvalinzameling? 02 334 17 40 of info@intradura.be .
Waterleiding en drinkwater Wil je een storing melden? http://www.dewatergroep.be .
Straatverlichting defecte straatverlichting? 0800 6 35 35 of http://www.straatlampen.be
Riolering openbaar terrein Meld een storing bij Fluvius op het storingsnummer 078 35 35 00 of via https://www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken/storing-riolering 

De gemeentelijke meldingen kan je via volgend formulier doorgeven: