Gemeente Gemeente Lennik

Jeugdwerk

Draaiboeken en protocollen per kleurcode

Specifiek voor de jeugdsector zijn er draaiboeken per kleurcode met de jeugdwerkregels en protocollen. Deze kan je raadplegen via  https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar


Actuele kleurcode en maatregelen

De meest actuele maatregelen die gelden voor het jeugdwerk vind je terug op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels  


Beslissing overlegcomité 14 april 2021:

Op het Overlegcomité van woensdag 14 april werd opnieuw bevestigd dat de maatregelen voor het jeugdwerk behouden blijven zoals aangekondigd op de vorige overlegcomités. Pas vanaf maandag 26 april zullen enkele regels die ook effect hebben op de werking van het jeugdwerk veranderen. We lijsten even op welke regels momenteel gelden, en wat er veranderd vanaf 26 april.

Welke beslissing werd genomen die impact hebben op het jeugdwerk?
Er werd duidelijk aangegeven dat aanbod tijdens de paasvakantie nog kan maar enkel onder deze voorwaarden:
 • Vanaf maandag 19 april vervalt het reisverbod, al blijven er regels over quarantaine en testing.
 • Vanaf maandag 19 april herneemt het onderwijs opnieuw zoals voor de paaspauze (met 1 dag buitenschoolse activiteiten > nog niet volledig duidelijk wat dit inhoudt).
 • Vanaf maandag 26 april kunnen we buiten opnieuw met 10 personen samen komen in plaats van met 4. Er gaan ook proefprojecten van start voor evenementen.
Wat is de impact op de huidige maatregelen? 

De maatregelen die momenteel van kracht zijn, zijn de volgende: 

 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten.
 • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
 • Activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn enkel mogelijk volgens de regels rond samenscholing in het huidige ministerieel besluit. Tot maandag 26 april geldt dus dat je met maximum 4 personen buiten mag samenkomen (vanaf maandag 26/4 met 10). 

Maatregelen die van toepassing blijven

Een aantal maatregelen die jullie al kennen en hanteren sinds de zomer van 2020 blijven van kracht en pas je verder toe. 
Deelname voorwaarden
 • Wie ziek is kan niet deelnemen 
 • Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen.
 • Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders. 
 • Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind. Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt dat het virus zich sneller kan verspreiden. 
Organisatorische maatregelen
 • registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek
 • de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod
Hygiëne
 • handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken... 
 • hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuur
 • hygiëne maatregelen m.b.t. materiaal
Soort activiteiten
 • in de mate van het mogelijke buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18)
 • geen overnachtingen 
 • uitstappen kunnen maar blijven te vermijden
 • vermijden van externen op het aanbod 


Besluit gouverneur Vlaams-Brabant - 'occasionele verkoop van goederen door verenigingen'

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft in een politiebesluit van de gouverneur van 4 november 2020 een artikel opgenomen waarin de ‘occasionele verkoop van goederen door verenigingen’, wordt geregeld. Aanleiding was de onduidelijkheid die hierover bestond na de publicatie van het MB van 28 oktober 2020 en de wijziging daarvan door het MB van 1 november 2020, met als gevolg talloze vragen van lokale besturen en verenigingen. De gouverneur beoogt een evenwicht te brengen tussen een maximale epidemiologische veiligheid enerzijds, en het toch nog mogelijk maken voor verenigingen om een centje bij te verdienen anderzijds.

Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten. Dit is duidelijk de geest van de huidige regelgeving, en die moet worden gevolgd om het virus nu terug te dringen. Men kan als vereniging nog wel bereide maaltijden verkopen als die worden bereid door of in samenwerking met een professionele cateraar, die strikt gereguleerd werkt. Er mag ook aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis te gaan aanbellen. Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd. Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd. Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.

Bijlage: Artikel uit het politiebesluit van de gouverneur van 4 november 2020:

“Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.”