Gemeente Gemeente Lennik

Starten als ondernemer

Hoe starten als zelfstandige?

Iemand die in België een beroepsbezigheid uitoefent waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst of statuut verbonden is, en die hem inkomsten kan opleveren, is zelfstandige.

Om te starten als zelfstandige moet je achtereenvolgens volgende stappen ondernemen:
1. openen van een zichtrekening, die verschilt van je privérekening en vermeldt wordt op alle facturen, bestelbons enz. 
2. inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
3. een btw-nummer aanvragen
4. aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
5. aansluiten bij een ziekenfonds.

Alle informatie over het starten van een eigen zaak vind je hier.

Vergunningen

Voor de uitoefening van sommige beroepen, zijn er bijkomende verplichtingen inzake toelatingen en vergunningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de leurkaart voor ambulante handelaars, milieuvergunning, registratie van aannemers, enz.

Startersgids voor horecazaken

De Horeca startersbrochure helpt je wegwijs in alle verplichtingen waaraan een horeca-ondernemer moet voldoen.

Nuttige links

Op Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je alle nuttige informatie over ondernemen, starten met een eigen zaak of starten als zelfstandige.