Gemeente Gemeente Lennik

Ambulante handel

Wat verstaat men onder ambulante activiteiten?

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uistalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen, hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

De wetgeving heeft betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent en geldt niet enkel voor de verkoop van producten, maar ook van diensten.

Is echter niet van toepassing op:
- de verkoop aan professionelen voor beroepsdoeleinden
- de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep onderworpen is aan de deontologische regels, goedgekeurd door de overheid.

Machtiging ambulante activiteiten

Een machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden, afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (homepartij, openbare weg).

Een machtiging wordt verkregen bijĀ  een erkend ondernemingsloket.

Meer informatie

Voor alle informatie kan je terecht op de website van de federale overheid, economie