Gemeente Gemeente Lennik

Hof ter Trontingen

Semi-gesloten hoeve uit 1854. Uit gegevens leesbaar van de kaart van Ferraris (1771-1778) blijkt echter dat er destijds reeds een gebouw stond. Hetgeen ons nog verder terugbrengt in de geschiedenis is de naam “Trontingen” met “die borght Teutingen”, die in 1406 aan het geslacht van Heetvelde toebehoorde.