Gemeente Gemeente Lennik

Woordstudio (Verteltheater 3de graad)

In het vak Woordstudio ligt de focus op ‘spreken voor het publiek’. Hier wordt in kleine groepjes, aan gewerkt met ingestudeerde teksten (gedichten, monologen, stukjes proza, etc).

De leerlingen leren zowel samen als alleen voor het publiek staan. Er wordt verder gewerkt aan uitspraak, taal, tekstanalyse, houding, energie, kracht, verstaanbaarheid en contact met het publiek. Het plezier van de verteller is de bron.

De lessen woordstudio brengen hen wel meer zelfvertrouwen bij, om later in welke situatie dan ook, vlot, bewust, goed en graag te praten voor een publiek.