Gemeente Gemeente Lennik

Hof Wivercen

Deze oude hoeve, daterend uit de vroege Middeleeuwen, is nog maar net gerestaureerd. De familie Leyssens tracht het hof, met monnikengeduld, volledig zijn middeleeuwse allure terug te geven.

In de oudst gekende Tiendenbeschrijving uit 1231 komt dit hof met de bijhorende wijk voor onder de naam “Wivercen” (van “Viversali” of “Vivershaim”), geschreven als “Vivercheins” in 1356, “Viverchines” in 1406, “Vijverchenen” in 1690 om dan uiteindelijk tot “Vijverselen” te komen in de huidige tijd.

Met zekerheid kan gesteld worden dat het hof behoort tot de oudste Frankisch-Merovingische nederzettingen.
De bij opgravingen gevonden ontelbare potscherven en de schedel en de romp van een menselijk geraamte wijzen daarop.