Gemeente Gemeente Lennik

Huis Vossen

Het is een rococo-getint dubbelhuis uit 1745, in de streek ook gekend als het "huis met de perenbomen".

Het huis en de perenbomen zijn beschermd ( KB. van 28.07 .'83 ). Het was oorspronkelijk een pachthof met herberg: "Den Hertog van Brabant".