Gemeente Gemeente Lennik

Lennik plant bomen

Lennik plant bos!

Zondag 4 december 2022 geven we 1500 jonge bomen en struiken een plaats. Kom ook jij helpen met de boomplantactie Slagvijver?

Om 10 uur planten we het Slagvijverbos aan de Vijverseleweg (richting slagvijverbeek, vlak
aan de bioboederij Kestemont) verder aan, in samenwerking met de vzw Bûûmplanters vzw.
1000 nieuwe boompjes moeten in de grond! Het verder bebossen van deze plek maakt dat we rond 2035 een leuke plek krijgen waarin we zullen kunnen vertoeven en waar we de koelte kunnen opzoeken tijdens warme zomerdagen.

Na een verwikkende lunch, planten we in de namiddag de houtkanten aan rond het Natuurpark Slagvijver, in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.
 
Begin januari zullen de personeelsleden van de gemeente in het kader van een teambuilding zelf de laatste hand leggen aan de behaging van het perceel. Het park zal dan nog zo’n 500 boompjes rijker zijn.
 
Hiermee geven we uitvoering aan het project "Groen Hoefijzer" dat eind 2020 werd goedgekeurd om meer toegankelijke natuur te creëren in de gemeente Lennik.
 

Inschrijven

Schrijf je in via milieu@lennik.be en bezorg ons volgende info*:
  • Naam:
  • Emailadres:
  • Telefoon of GSM-nummer:
  • Aantal personen:
  • Ik/ wij kom(en) graag mee aanplanten:
    • tussen 10 en 12 uur
    • of tussen 13 en 15 uur.
*In het kader van de GDPR wetgeving geef ik de uitdrukkelijke toestemming dat bovenstaande gegevens intern door de dienst milieu van de gemeente Lennik worden gebruikt met als doelstelling je vlot te kunnen bereiken bij eventuele bijkomende mededelingen/ last-minute wijzigingen i.v.m. de bosaanplant Slagvijver.
 

Mobiliteit

In de smalle straten rondom dit terrein is er geen parkeermogelijkheid. Kom te voet of met de fiets. Parkeren kan aan de sporthal, langs de Alfred Algoetstraat en de Gustaaf Van der Steenstraat. Vandaar kan je dan te voet naar het terrein gaan. Parkeren in de smalle straten rondom het terrein zal verboden zijn om doorgang van hulpdiensten niet te verhinderen.
Mobiliteitsplan in bijlage.
 

Praktisch

Afspraak aan Slagvijver 19 om 10 en/ of 13 uur. 

Wij voorzien enkele spades, maar breng de jouwe gerust mee. Voorzie daarnaast zeker ook kleding aangepast aan de weersomstandigheden en laarzen. Het Felixfonds verkoopt hapjes en drankjes t.v.v. het goede doel.