Gemeente Gemeente Lennik

Sint - Ursulakerk

Deze kerk dateert van 1842. Voordien stond er een grote kapel. Aan weerszijden van het portaal zie je nissen met beelden van Petrus en Paulus. Petrus is voorgesteld met een sleutel (…Petrus, aan U geef ik de sleutels van het Rijk der Hemelen...).

Paulus is voorgesteld met een zwaard. In één van zijn brieven schrijft Paulus: Het woord Gods is scherper dan een zwaard, Het zwaard herinnert ook aan zijn marteldood. Hij werd onthoofd.