Gemeente Gemeente Lennik

Watertoetskaart

Watertoetskaart

De watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden toont waar er in Vlaanderen overstromingen mogelijk zijn. De kaart maakt een onderscheid tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauw) en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauw).

Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen.

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer extreme weersomstandigheden of falen van waterkeringen zoals bij dijkbreuken.

De kaart krijgt regelmatig een update, na recente overstromingen en nieuwe berekeningen. Toch blijft ze een momentopname. Soms zijn percelen niet aangeduid als overstromingsgevoelig gebied. Staan ze toch bekend als gevoelig voor wateroverlast? Dan zijn die percelen uiteraard ook ‘overstromingsgevoelig’. Informeer daarom altijd in de buurt, bij de gemeente of de waterloopbeheerder.

Raadplegen van de watertoetskaart.