Gemeente Gemeente Lennik

Informatie

De aanmeldingsprocedure is conform het inschrijvingsdecreet basisonderwijs.


Hieronder enkele basisprincipes:

Wie moet aanmelden? 

  • Kleuters geboren in 2022:
    Alle kinderen geboren in 2022 moeten zich aanmelden, ook indien zij pas starten op 1 september 2025!
  • Kinderen die van school veranderen.


Wat als ik mijn kind niet aanmeld?

Alle basisscholen in Lennik doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je het vanaf 23 mei 2024 enkel inschrijven in een school waar nog plaats is.

Let op! Het is mogelijk dat er op dat moment geen vrije plaatsen meer zijn in bepaalde scholen.


Hoe ga je te werk?

1. Aanmelden

Je surft naar www.lennik.be/aanmeldenbasisscholen. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de vooropgestelde periode van 27/02/2024 t.e.m. 19/03/2024 gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen en kinderen die op hetzelfde adres wonen) en kinderen van personeel van de school moeten niet aangemeld worden. Zij kunnen inschrijven voor de start van de aanmeldingsprocedure.

2. Toewijzingsresultaat

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst. 

Bij toewijzing krijg je een ticket om je inschrijving verder af te werken.

3. Inschrijving in de school 

Tijdens de inschrijvingsperiode realiseer je de definitieve inschrijving in de toegewezen school. Je krijgt hiervoor nog instructies van de school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je toewijzing.

De inschrijfperiode loopt vanaf 22/04/2024 t.e.m. 13/05/2024. 

4. Wat doen met een weigeringsdocument? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch geregistreerd. Je zal door de school gecontacteerd worden wanneer er voor je kind een plaats vrij komt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de weigeringslijst. Deze plaats wordt bepaald volgens dezelfde ordeningscriteria zoals de toewijzingen. In Lennik werd er gekozen om te werken volgens ordeningscriteria schoolkeuze - afstand - toeval.

5. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks in de school. Alle andere criteria vervallen. Het kan zijn dat bepaalde scholen geen vrije plaatsen meer hebben voor bepaalde leerjaren. In dat geval registreert de school je op de weigeringslijst en ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van je kind op die weigeringslijst.